Deváťáci pozor!

Dne 14. února 2018 proběhne na naší škole akce pro žáky 9. tříd ZŠ, při které máte jedinečnou příležitost vyzkoušet si studium odborných předmětů a být jeden den součástí střední školy.

Během dopolední výuky se seznámíte s náplní předmětů somatologie, psychologie, ošetřovatelství a první pomoci, budete mít možnost pracovat s učebními pomůckami, seznámit se s prostory školy a trávit čas se současnými studenty.

A jak hodnotili tento den sami žáci, kteří měli možnost si jej u nás v minulých letech vyzkoušet?

„Moc se mi tu líbilo…“

„Dnešní den byl velmi užitečný pro výběr školy…“

„Hodnocení bych dala jako výborné, otevřelo mi to oči a už mám rozhodnuto…“

„Bylo to fajn, zkusili jsme si, do čeho jdeme…“

Těšíme se na setkání s vámi!

Přihlášku je nutno doručit na sekretariát školy nebo recepci.