Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

s akreditací MPSV, číslo akreditace 2014/0519-PK

Na tento kurz bude možné využít finanční příspěvek od úřadu práce v rámci rekvalifikace.

Cena a bližší podmínky naleznete v přihlášce nebo je možno se informovat osobně v kanceláři školy, Komenského 46 u paní Řezníkové nebo Mgr. Klemmové, popř. na t. č. 518 612 236.

PŘIHLÁŠKA – kurz Pracovník v sociálních službách

Dne 4. 5. 2016 kurz úspěšně ukončilo 23 absolventů. Další kolo tohoto 120 hodinového kurzu bude zahájeno v měsíci únoru 2017 a zájemci již mohou posílat přihlášky!