Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

s akreditací MPSV, číslo akreditace 2014/0519-PK

Na tento kurz bude možné využít finanční příspěvek od úřadu práce v rámci rekvalifikace.

Cena a bližší podmínky naleznete v přihlášce nebo je možno se informovat osobně v kanceláři školy, Komenského 549/23 u paní Řezníkové nebo Mgr. Klemmové, popř. na t. č. 518 612 778.

PŘIHLÁŠKA – kurz Pracovník v sociálních službách

Dne 4. 5. 2016 kurz úspěšně ukončilo 23 absolventů.

Dne 5. 12. 2016 úspěšně ukončilo kurz 16 absolventů.

Dne 10. 5. 2017 kurz úspěšně ukončilo 19 absolventů.

Další kolo bude zahájeno v září 2017 a zájemci již mohou posílat přihlášky!