Školská rada

Členové zvolení pedagogickým sborem:

PhDr. Eva Dostálová – předsedkyně

Mgr. Miroslav Hnilica

Mgr. Jiří Šimeček

členové zvolení zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků:

Ing. Jitka Jedovnická

Bc. Antonín Kuchař

Mgr. Radim Pokorný

členové jmenovaní zřizovatelem:

Jaromír Brančík

MUDr. Pavel Krejzlík

Mgr. Danuše Křiváková

Školská rada je ustanovena dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Ze zasedání Školské rady:

3.10.2016          Schválení Výroční zprávy KG a SZŠ 2015/2016

8.6.2016            Schválení Školního řádu KG a SZŠ od 1.9.2016