Odborné konference

Konference na téma Nebezpečné osobnosti proběhla 8. 3. 2017 a zúčastnilo se jí 96 zdravotnických a sociálních pracovníků.

Pro zdravotnické pracovníky a pracovníky v sociálních službách připravujeme ve spolupráci s akreditovanou vzdělávací institucí Curatio již další odbornou konferenci, a to 4. října 2017 na téma Základy péče o klienty s cukrovkou. I na tuto aktivitu se mohou zájemci přihlásit tradičním způsobem.

Na akci se lze přihlásit:

  • telefonicky na čísle 518 612 778
  • přímo na konferenci na další akci

Cena akce je 350 Kč, platí se v den konference přímo na místě. Zde obdržíte i potvrzení o účasti.

Pokud jste byli přihlášeni a nemůžete na přihlášenou akci přijít, volejte prosím na telefon 518 612 778.

1) pro zdravotnické pracovníky nelékařských oborů

Akreditováno pro:

  • všeobecné sestry
  • porodní asistentky
  • zdravotně sociální pracovníky
  • nutriční sestry
  • ergoterapeuty
  • fyzioterapeuty
  • zdravotnické laboranty

Hodnota 4 kreditní body. Konference probíhají dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim.

2) pro pracovníky v sociálních službách

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rozsahu 5 vyučovacích hodin. Vzdělávací zařízení má udělenou akreditaci MPSV, školící akce ne.

 

 

 

Výsledky dotazníkového šetření provedeného v rámci odborné konference sester na téma Ošetřovatelská dokumentace.