Odborné konference

Konference pro zdravotní a sociální pracovníky na téma   „Nebezpečné osobnosti – jak je odhalit a jak se jim bránit“ proběhne 8. března 2017.

Program 8. 3. 2017

Na akci se lze přihlásit:

  • telefonicky na čísle 518 612 778
  • přímo na konferenci na další akci

Cena akce je 350 Kč, platí se v den konference přímo na místě. Zde obdržíte i potvrzení o účasti.

Pokud jste byli přihlášeni a nemůžete na přihlášenou akci přijít, volejte prosím na telefon 518 612 778.

1) pro zdravotnické pracovníky nelékařských oborů

Akreditováno pro:

  • všeobecné sestry
  • porodní asistentky
  • zdravotně sociální pracovníky
  • nutriční sestry
  • ergoterapeuty
  • fyzioterapeuty
  • zdravotnické laboranty

Hodnota 4 kreditní body. Konference probíhají dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim.

2) pro pracovníky v sociálních službách

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování v rozsahu 5 vyučovacích hodin. Vzdělávací zařízení má udělenou akreditaci MPSV, školící akce ne.

 

 

 

Výsledky dotazníkového šetření provedeného v rámci odborné konference sester na téma Ošetřovatelská dokumentace.