Archiv autora: Roman Machain

Dvě zlaté a jedno stříbro z krajského kola SOČ

S ohledem na pandemii koronaviru a mimořádná opatření se muselo krajské kolo letošního 42. ročníku SOČ odehrát ve značně netradičním duchu. Studenti svou obhajobu natočili jako desetiminutové video a s hodnoticí komisí pak komunikovali online. I přes tyto ztížené podmínky se našim studentům velmi dařilo. Pokračování textu Dvě zlaté a jedno stříbro z krajského kola SOČ

Maturitní zkoušky 2020

Ústní maturitní zkoušky

Ústní maturitní zkoušky pro gymnaziální třídy budou probíhat v termínech 10.–16. června, třídy oboru Zravotnický asistent budou ústně maturovat v termínech 12.–16. června 2020.

Praktické zkoušky oboru Zdravotnický asistent

Praktické zkoušky oboru Zdravotnický asistent budou probíhat ve čtvrtek 4. června 2020 a v pátek 5. června 2020.

Písemná část MZ

MŠMT zveřejnilo jednotné zkušební schéma a kritéria hodnocení maturitní zkoušky Pokračování textu Maturitní zkoušky 2020