Archiv autora:

Informace pro uchazeče o studium na naší škole

Vzhledem k epidemiologické situaci nelze pořádat Den otevřených dveří. Všechny informace o studiu na naší škole najdete na našich webových stránkách. Doporučujeme podívat se na krátká videa:

Naše škola se od 1. 9. 2022 řadí do pilotního projektu MŠMT, který umožňuje propojení vybraných oborů vzdělávání ve zdravotnictví na středních a vyšších odborných školách. Z toho plynou následující výhody pro naše žáky:

  • Po ukončení 3. ročníku mohou získat výuční list v oboru Ošetřovatel
  • Po ukončení 4. ročníku mají možnost požádat o zkrácenou formu studia na VOŠ v oboru Diplomovaná sestra

9. 2. 2022 připravujeme pro zájemce o zdravotnický obor Jeden den studentem zdravotnické školy, těšíme se na vás.

Pokud Vás mrzí, že nemůžete naši školu navštívit, doporučujeme zkusit se projít alepsoň virtuální prohlídkou.

Aktuální informace k přijímacímu řízení zveřejňujeme na příslušné stránce zde.

Jeden den studentem zdravotnické školy

  • Máš zájem o studium oboru praktická sestra?
  • Chceš okusit atmosféru a být jeden den součástí střední školy?

Dne 9. února 2022 v čase 8–12 hod. pořádáme již tradiční akci Jeden den studentem.

  • Budeš mít jedinečnou šanci vyzkoušet si studium odborných předmětů na naší škole.
  • Během dopolední výuky se seznámíš s náplní předmětů somatologie, psychologie, ošetřovatelství a první pomoc.
  • Budeš mít možnost pracovat s učebními pomůckami a seznámit se s prostorami naší školy.
  • Výuku povedou zkušení pedagogové.
  • O přestávkách můžeš trávit čas se současnými studenty, můžeš být přítomen každodennímu dění a životu v naší škole.

Závazná přhláška pro zájemce

Uzavírka přihlášek je 4. 2. 2022 ve 14:00 hod. Všem přihlášeným zájemcům se po tomto termínu ozveme s podrobnějšími propozicemi.