Výlet s Kauflandem – masozávod Modletice

Dne 24. 5. 2016 jsme v pět hodin a patnáct minut vyrazili směr masozávod Modletice. Účastníci výletu byli vybráni z řad hostitelů projektu Edison a organizátorů Juniálesu. Cesta probíhala dobře, a tak pan řidič zavelel, že si dáme přestávku. Jakmile jsme se znova rozjeli, zjistili jsme, že hned před námi začíná kolona. Dokonce v rádiu hlásili, že zpoždění má být až 50 minut. Provoz byl naštěstí obnoven, a tak jsme na místo dorazili jen s 5 minutovým zpožděním.

V zasedací místnosti na nás již čekal pan Skřivánek, který nás měl na starosti. Po krátkém vzájemném představení následovala prezentace o tom, jak to v masozávodu funguje. Například jsme se dozvěděli, že Modletice jsou jediný masozávod v ČR, který dodává maso pro řetězec Kaufland, nebo že denně zpracují až 100 tun masa a o Velikonocích klidně i 150 tun.

Po skončení prezentace nám bylo popsáno, jak se musíme do výrobny obléct a která hygienická opatření musíme dodržovat. Asi po 15 minutách jsme už všichni vypadali jako kosmonauti v bílých oblečcích a modrých návlecích na boty.

Vydali jsme se do výrobny. Začali jsme příjmem masa, poté jsme prošli skladem na uchování masa až do bourárny, což byla asi nejzajímavější část. V bourárně se půlky vepřového a hovězího porcují už na konkrétní části – plec, kotleta, svíčková apod. Bylo tu několik desítek řezníků, kteří na nás s jejich ostrými noži působili jako ninjové. Nikdo z nás nechápal, jak to dělají a jak to vůbec mohou dělat tak rychle. Takový řezník dokáže při maximálním vytížení zpracovat až 170 půlek vepřů za hodinu. Nejvíce se nám ale líbilo ve skladu na uzené maso a u udíren, kde to krásně vonělo. Po prohlídce provozu na nás nahoře ještě čekala ochutnávka. S plnými žaludky a úlevou, že se z nikoho nestal vegetarián, jsme nasedli do autobusu a vyrazili zpět do Kyjova.

 

                                                                                                          Michaela Přikrylová a Nikol Dudová, septima A