Ukázka zdravovědy a první pomoci v MŠ Kytička

Studenti oboru Zdravotnický asistent se během roku účastní mnoha akcí v rámci ukázek první pomoci nejen v kyjovských základních školách, ale také v okolí. Novinkou letošního školního roku je spolupráce s MŠ Kytička Kyjov.
Studentky si připravily ukázku pro děti ve věku 3 až 6 let. Děti si mohly prakticky vyzkoušet např. obvazovou techniku, jak ošetřit popáleninu, krvácení apod. Vše probíhalo formou zábavy a reakce dětí byly velmi pozitivní. Cenné zkušenosti nasbíraly také naše studentky. Celá akce měla především vzdělávací charakter a na závěrečné kontrolní otázky děti velmi dobře reagovaly.