kurz

Rekvalifikační kurzy stale běží

Dne 10. května 2017 získalo 19 absolventů kurzu pro pracovníky v sociálních službách osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s celostátní platností. Tímto se absolventům tohoto akreditovaného kurzu otevírá možnost práce s osobami s tělesným, mentálním nebo smyslovým postižením, seniory, klienty v paliativní a hospicové péči a dalšími uživateli sociálních služeb.

kurz

Pro velký zájem veřejnosti plánujeme na měsíc září zopakovat kurz již po sedmé. Přihlášky je možné posílat elektronickou poštou a zájemci je najdou v záložce vzdělávání a kurzy.

Svou tradici si na škole stále udržuje i kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže, který se letos uskutečnil již po sedmé. Je určen nejen studentům naší školy, ale stále větší oblibu si nachází i mezi veřejností. Tento kurz bude zahájen rovněž v září, informační schůzka k průběhu a organizaci kurzu se uskuteční ve středu 14. června 2017 v 9.40 hodin v jídelně školy na tř. Komenského 549/23.

kurz

Pro zdravotnické pracovníky a pracovníky v sociálních službách připravujeme ve spolupráci s akreditovanou vzdělávací institucí Curatio již další odbornou konferenci, a to 4. října 2017 na téma Základy péče o klienty s cukrovkou. I na tuto aktivitu se mohou zájemci přihlásit tradičním způsobem.