Edison – letos už pošesté

Ve dnech 25. až 29. září se v naší škole opět uskutečnil projekt Edison. Tento rok k nám zavítalo sedm zahraničních studentů a několik žáků z naší školy mělo možnost je ubytovat. Já jsem dostala příležitost poskytnout na pár dní náš dům Samuelovi, který přijel až z Ghany. S ním přijeli i další studenti – Madalina z Rumunska, Saba z Íránu, Maria z Německa, Diego z Peru, Youcef z Alžírska a Levan z Gruzie.

Studenti dorazili v neděli na vlakové nádraží v Kyjově, kde jsme na ně všichni netrpělivě čekali. V pondělí je přivítala paní ředitelka, a poté už začal jejich pracovní týden, kdy představovali studentům našeho gymnázia země, ze které pochází, povídali jim o místních zvycích, někteří měli připravenou i ukázku místních tanců. Každý měl svoji prezentaci v něčem jedinečnou.

Po vyčerpávajících přednáškách byl vždy přichystaný zajímavý program. Tímto děkujeme paní profesorce Masaříkové, která vše zařídila. Hned v pondělí jsme absolvovali prohlídku kyjovského pivovaru. Nevěřili byste, jak Levanovi z Gruzie chutnalo české pivo. V úterý jsme měli volný program, každý si mohl jít, kam chtěl. Většinou se sedělo v čajovně nebo se jelo domů odpočívat. Prohlídku zámku v Miloticích jsme měli ve středu. Bylo celkem obtížné překládat všechny ty historické názvy. Velký obdiv patří Nele Zapletalové, která se překládání statečně chopila. Za odměnu jsme šli do vinného sklepa v Kyjově, kde nám byla předvedena výroba burčáku a vína. Samozřejmě nesměla chybět ani degustace. Jelikož byl ve čtvrtek státní svátek, byl zajištěn celodenní program na ART mlýně. Sraz jsme měli na vlakovém nádraží, odkud jsme se pěšky vydali až do Bohuslavic. Tam nám paní Abramuzskinová ukázala celý mlýn a připravila pro nás zajímavé aktivity. Po pěkně stráveném dnu jsme se vydali zpět do Kyjova. V pátek bylo loučení zahraničních studentů se školou, ale pro ně a jejich hostitele pobyt zdaleka nekončil. V sobotu jsme se všichni sešli na šardických hodech, které jsme si výborně užili.

V neděli nastalo velké loučení. Odvezli jsme své zahraniční přátele na vlakové nádraží a řekli si poslední “Goodbye“. Myslím, že nikomu v té chvíli nezůstalo oko suché. Byl to úžasně strávený týden a skvělá zkušenost.

Klára Cápková, 2.A

Dík patří všem studentům-hostitelům: Nele Zapletalové (okA), Aničce Abramuzskinové, Kláře Cápkové (2.A), Terezce Metelkové, Šárce Maradové (sxA), Pavlínce Selucké (3.B), Štěpánu Vaňkovi (spA) a jejich rodinám, které vytvořili přátelské a vstřícné prostředí. Spolu s těmi, kteří upekli sladké dobrůtky na svačinku: Ellen Paolmeová, Ondra Doležal, Jakub Zmrzlík, Monika Svobodová, Aneta Urbánková (2.ZaB), Aleš Klimánek (sxA), ukázali, jak milí a pohostinní dokážeme být.