Pomoc zrakově postiženým

I letos se žákyně oboru Sociální péče aktivně zúčastnily 15. 9. 2017 celonárodní sbírkové akce Světluška. Dne 11. 10. 2017 se tytéž žákyně zapojily do sbírkového dne Bílá pastelka. Hlavním smyslem obou akcí bylo upozornit spoluobčany na problematiku života lidí se zrakovým handicapem. Podpory veřejnosti si nesmírně vážíme a děkujeme tímto všem za finanční příspěvek.