Ukázky první pomoci v prvním čtvrtletí 2018

Se začátkem školního roku jsme navázali na ukázky první pomoci a prezentace naší školy nejen na základních školách. Zahájili jsme v září zajištěním stanovišť první pomoci v rámci akce Dopravní den v ZŠ Za Humny v Kyjově Boršově. V říjnu si procvičili základy první pomoci zaměstnanci firmy J. P. Plast. Následně jsme navštívili základní školy v Ratíškovicích a Sobůlkách. Všechny ukázky s praktickým procvičováním proběhly v režii našich žáků a žákyň třetích ročníků oboru zdravotnický asistent.