Jeden den studentem

V letošním školním roce  2018/2019 již po třetí proběhla na naší škole akce Jeden den studentem SZŠ, která je určena pro žáky devátých tříd ZŠ se zájmem studovat obor praktická sestra.

Počty zájemců o tento vyjímečný den stále rostou, takže se jich letos sešlo 36 a byli rozděleni do dvou tříd.

V průběhu dopoledního vyučování byli seznámeni s náplní odborných předmětů, měli možnost vyzkoušet si na výukových modelech např. odběr krve, ošetření rány, aplikace injekcí. Současní studenti jim předvedli ukázky poskytování první pomoci, měli možnost aktivně se zapojit do výuky v hodinách psychologie a somatologie. O přestávkách trávili čas se staršími kamarády a měli možnost poznat život uvnitř školy.

Jak hodnotili žáci tento den?

„Dnešní den byl opravdu hodně užitečný a zábavný“

„Dnešní den se mi líbil a více jsem se dozvěděla o studiu“

„Úžasné!“