Soutěž první pomoci Mladé Bříště

Ve dnech 19.–20. 6. 2019 pořádala OZS Jihlava jubilejní 25. ročník soutěže první pomoci s mezinárodní účastí, která již tradičně probíhá v prostorách MT Zálesí v Mladém Bříšti. Tato soutěž je zaměřena na poskytování první pomoci v reálných podmínkách a situacích, proto soutěžící mohou použít při ošetřování zraněných jen prostředky, které jsou povoleny (trojcípé šátky, nůž, láhev s vodou a rukavice). Soutěž probíhá v okolí tábora a v nedaleké vesnici Mladé Bříště v okruhu cca 4 km, kde je využito všech zákoutí pro vytvoření „skutečné“ nehody nebo situace. První den prověřil nejen záchranářské dovednosti soutěžících, ale i jazykové schopnosti. Na posledním stanovišti v roli zraněných byli studenti z partnerské školy z Německa a soutěžící se s nimi museli nějakým způsobem domluvit. Naše družstvo nezaskočila ani tato překážka a při záchranné akci byla slyšet plynulá angličtina. Večer byl připraven interaktivní program v podobě skupinového bubnování, špekáčků,… Druhý den bylo připraveno 5 stanovišť a test tělesné zdatnosti, který prověřil v běhu, ale i v rychlosti transportu raněného na vodě pomocí paddleboardu.  Modelové situace (např. nehoda v lese s traktorem, velká nevydařená párty u rybníka, výlet skupinky seniorek do lesa,…) byly opět precizně připraveny, skvěle namaskovány a herecké výkony figurantů byly velmi přesvědčivé. Soutěžící uplatnili znalosti z první pomoci a při určování interních stavů jako hypoglykémie, cévní mozková příhoda nebo selhání srdce využili poznatků i z hodin ošetřovatelství. Soutěže se zúčastnilo celkem 29 družstev z České republiky, Německa, Rakouska a Slovenska. Družstvo z naší školy ve složení: velitel Barbora Sásová (2.ZaA), Rozárie Svobodová (2.ZaA), Aneta Kulíšková (2.ZaA) a Robin Šlajs (2.ZaB) obsadilo krásné 2. místo. Všestrannost a týmového ducha ukázali už na startu svým pokřikem: „ Hej, hej, hej, Kyjov ten je NEJ!“ Co dodat? A je.

Děkujeme za svědomitou přípravu a výbornou reprezentaci naší školy.