Soutěž v ošetřovatelství

Dne 17.12.2019 se uskutečnilo školní kolo soutěže v ošetřovatelství na téma Fyziologické funkce, kterého se zúčastnili všichni žáci druhých ročníků oboru Zdravotnický asistent.

Ze všech odevzdaných prací bylo vybráno 7 nejlepších, které byly prezentovány před odbornou porotou. 1. místo obsadila Kristýna Měsíčková (2.ZaA), 2. místo získal Tomáš Cibulka (2.ZaB) a 3. místo patřilo Viktoru Němcovi (2.ZaB). Všem blahopřejeme.

Hana Ottová