Den studentem zdravotnické školy

Dne 12. února 2020 si zájemci o studium oboru Praktická sestra prožili jeden den studentského života na naší škole.

V hodině Ošetřovatelství si pod vedením PhDr. Navrátilové změřili krevní tlak a další fyziologické funkce.

V hodině Psychologie a komunikace s Mgr. Friákovou se seznámili s metodami trénování paměti a myšlení.

V hodině První pomoci jim studenti 3. ročníku Robin Šlajs, Lenka Lejčková a Justýna Hubalíková s Mgr. Taušovou ukázali poskytování první pomoci při krvácení, popáleninách a všichni si mohli procvičit resuscitaci.

V předmětu Somatologie s Mgr. Ševelovou poznávali jednotlivé kosti lidské kostry.

Zájemci získali informace o aktivitách probíhajících na naší škole i o studentském životě přímo od studentů v době ukázkových hodin či o přestávkách. Hodnocení ze strany zúčastněných bylo velmi kladné.

Iva Taušová