Dvě zlaté a jedno stříbro z krajského kola SOČ

S ohledem na pandemii koronaviru a mimořádná opatření se muselo krajské kolo letošního 42. ročníku SOČ odehrát ve značně netradičním duchu. Studenti svou obhajobu natočili jako desetiminutové video a s hodnoticí komisí pak komunikovali online. I přes tyto ztížené podmínky se našim studentům velmi dařilo.

V oboru 12 (Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie) získala 1. místo v konkurenci dvanácti soutěžících z celého kraje Magdalena Ambrozková (3.A) se svou prací „Sbírka atraktivních experimentů z biologie“ a postupuje tak přímo do závěrečného, celostátního kola.

V oboru 18 (Informatika) vybojoval 1. místo Petr Selič (spA) v konkurenci osmi soutěžících. Porotu zaujal svou prací „MAIA“ (mechatronický autonomní inteligentní algoritmus). Také on nás bude v červnu reprezentovat v celostátním kole.

V oboru 16 (Historie) obsadil Václav Stánec (okA) 2. místo s prací „Leopold Slíva – bojovník za svobodné Československo“. V této kategorii soutěžilo 12 studentů. Do celostátního kola postupují první dva, takže i Vašek bude zastupovat naši školu v Praze.

V oboru 14 (Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času) reprezentovaly naši školu dvě práce „Postoje k osobám s tělesnými modifikacemi“ od Šárky Kotlaříkové (spA) a „Virtuální svět a rizika komunikace“ spoluautorů Marka Ličáka (spA) a Tomáše Ondříška (3.A). V této kategorii se utkalo celkem 17 studentů a našim zástupcům se nepodařilo v takto početné skupině umístit na bodovaných místech.

Všem jmenovaným studentům děkujeme za čas a energii, které do svých prací vložili a za skvělou reprezentaci našeho gymnázia. Postupujícím přejeme mnoho štěstí v celostátním kole. Jsme na vás opravdu hrdí!