Přijímací zkoušky – pozvánky

Vážení uchazeči,

dne 20. května 2020 odesíláme všem uchazečům o studium na naší škole pozvánky k testové části přijímacích zkoušek.

Uchazečům, kteří testy na naší škole konat nebudou, zasíláme informace k přijímacímu řízení. Najdete zde mimo jiné kód, pod kterým najdete své výsledky v seznamu přijatých uchazečů.

Pokud pozvánku nebo informační dopis v dohledné době neobdržíte, kontaktujte nás na telefonu 518 612 778.

Dále uvádíme vzory odesílaných pozvánek nebo informačních dopisů:

79-41-K/41 gymnázium čtyřleté – konají zkoušku na naší škole
79-41-K/41 gymnázium čtyřleté – nekonají zkoušku na naší škole
79-41-K/81 gymnázium osmileté – konají zkoušku na naší škole
79-41-K/81 gymnázium osmileté – nekonají zkoušku na naší škole
53-41-M/03 praktická sestra – konají zkoušku na naší škole
53-41-M/03 praktická sestra – nekonají zkoušku na naší škole