Příprava na přijímací a maturitní zkoušky

Česká školní inspekce převedla testy k podpoře žáků při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky použité v minulých letech do elektronické podoby a tyto testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile (pouze v mobilní aplikaci InspIS SETmobile, nikoli přes PC v pevné verzi InspIS).