Program Own way

Program Own way je určen pro všechny motivované a cílevědomé studenty školy, kteří chtějí ve svém vzdělávání jít dál za hranice toho, co jim naše škola nabízí v běžných hodinách. Zapojení studenti se navíc kromě všech školních povinností věnují podrobněji nějakému odbornému tématu.

Studenti mohou absolvovat:

  •       stáže na vědeckých pracovištích
  •       navštěvovat vysokoškolské přednášky
  •       individuálně spolupracovat na pravidelných schůzkách s mentorem

Program garantuje:

  •       individuální přístup
  •       vytvoření efektivních vzdělávacích podmínek přesně na míru studentovi

Program Own way vede zapojené studenty:

  •       k samostatnosti
  •       k zodpovědnosti za své vzdělávání
  •       k tvorbě účelného časového plánu
  •       učí je sebehodnocení
  •       samozřejmostí je reprezentativní vystupování a dobrý příklad pro ostatní spolužáky

V případě zájmu o více informací k programu Own way kontaktujte koordinátorku vzdělávání nadaných žáků:

Mgr. Zdeňku Synkovou

nebo její spolupracovnice z kabinetu chemie:

Mgr. Jorgu Hrazdílkovou

Mgr. Markétu Poláškovou

Kontakt: ownway@gymkyjov.cz