Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář

Ve spolupráci s Nemocnicí Kyjov pořádáme akreditovaný kvalifikační kurz SANITÁŘ. Kurz bude zahájen 5. ledna 2023.

KURZ JE OBSAZEN

Další zájemci budou zařazeni jako náhradníci, o zařazení do kurzu budou informováni do 12. 12. 2022.

Za výkon povolání sanitáře se považuje pomocná činnost v rámci poskytování zdravotních služeb pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu (§ 42 zákon č. 96/2004 Sb.) (§ 5 odst. 8, zákona č. 96/2004 Sb.)

Absolvent kurzu najde uplatnění u poskytovatelů zdravotní péče a služeb, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích.

Podmínky pro přijetí:

  • ukončené základní vzdělání
  • dosažení věku 18 let
  • očkování proti virové hepatitidě typu B (min. 1. očkovací dávka)
  • potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na pozici sanitář ve zdravotnictví

Cena kurzu: 8 200 Kč

Počet účastníků: 16

Rozsah vzdělávacího programu: 180 hod. celkem (100 hod. teorie, 80 hod. praxe, konkrétní termíny dle harmonogramu)

Zahájení: leden 2023

Ukončení: závěrečná zkouška březen 2023

Příhlášku do kurzu najdete zde (.pdf, 175 kB)

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ottová, email: ottova@gymkyjov.cz, tel.: 733 106 698