Merkur perFEKT Challenge

Našim studentům je kromě kvalitní výuky poskytována možnost účasti na řadě rozličných mimoškolních soutěží, o kterých jsou také pravidelně svými vyučujícími informováni. I v měsíci listopadu se konalo několik takovýchto soutěží a i v tomto měsíci  několik našich studentů projevilo zájem o účast a jedné se, a nestydíme se říci s úspěchem, zúčastnili. Tuto soutěž pořádala 24. 11. 2015 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií  VUT v Brně a byla určena pro středoškolské studenty, kteří se zajímají o programování, elektroniku, sestrojování robotů a elektrotechniku obecně.

Proto se 4 naši studenti (Jiří Králík a Pavel Malík ze 4. A. a Robin Miklica s Michalem Něničkou ze 2. A.) na tuto soutěž přihlásili a pod jménem Brown team (na počest Amerického astronoma M. E. Browna, který objevil několik trpasličích planet a letos oslavil padesáté výročí narození) se pokusili vydobýt si příslovečné vavříny na vědeckém poli.

V den konání soutěže se všichni vypravili do Brna do prostorů Fakulty elektroniky a komunikačních technologií VUT v Brně kde soutěž Merkur perFEKT Challenge probíhala. Po krátkém přivítaní děkanem fakulty v aule byli rozděleni do skupin, dostali zadání úlohy a začali ji řešit. Jejich úkolem bylo sestrojit pásovce reagujícího na překážky a orientujícího se podle barev, což se jim také po šesti hodinách usilovné práce podařilo.

Po předvedení svého výtvoru porotě skládající se z vyučujících této fakulty nastalo závěrečné vyhlášení, kde jim bylo oznámeno, že se umístili na vynikajícím druhém místě. Této soutěže se účastnili studenti z celé republiky a dokonce i studenti škol technicky zaměřených, což je jistě důkazem vysoké kvality výuky na našem gymnáziu a kvality výuky fyziky a informatiky především. Po vyhlášení následoval bohatý raut a cesta domů.

Doufáme, že takovýchto úspěchů dobudu naši studenti ještě mnoho a studentům a jejich pedagogům zároveň srdečně gratulujeme.

autor: Jiří Králík, 4.A

merkur_banner01