Krojovaní studenti

Někdy může být důvod absence ve škole i takto krásný.

Andrea Kolaříková (kroj Žarošice)
« 40 z 40 »