Výchovný poradce

Výchovný poradce ve škole poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům poradenství v otázkách rozvoje osobnosti, v otázkách prevence a řešení vývojových, výchovných a výukových problémů. Dále poskytuje poradenství v otázkách jejich profesní orientace a uplatnění.

Přehled nejdůležitějších oblastí, kterými se výchovný poradce zabývá:

 • péče o žáky se specifickými schopnostmi a výchovnými potřebami (pomoc žákům se specifickými poruchami učení a chování, péče o talentované žáky, péče o zdravotně handicapované žáky)
 • prevence a řešení výchovných a výukových problémů (vysoké absence, problematický prospěch…)
 • pomoc žákům ve zvýšených zátěžových situacích ve výuce i osobním životě, budování klimatu třídy
 • pomoc při výběru volitelných seminářů
 • kariérové poradenství (možnosti pomaturitního studia, zvyšování kvalifikace, pracovní uplatnění absolventů)
 • spolupráce se specializovanými pracovišti (Pedagogicko psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum, Úřad práce).

Odkaz na stránky https://www.detstvibeznasili.cz/. Jsou tam plakátky s informacemi pro děti a mládež, rodiče i pracovníky s dětmi ohledně domácího násilí, izolace a podrobné rady typu, co dělat když jsem doma izolovaný, když se o mě nikdo nestará apod…

Výchovná poradkyně pro zdravotnické obory:

 • Mgr. Lenka Ševelová
 • Konzultační hodiny: v případě potřeby kdykoliv
 • Kontakt: sevelova@gymkyjov.cz, tel. 518 612 778, klapka 143

Výchovná poradkyně pro gymnaziální obory:

 • Mgr. Yvona Masaříková
 • Konzultační hodiny: v případě potřeby kdykoliv
 • Kontakt: masarikova@gymkyjov.cz, tel. 518 612 778, klapka 143

Seminář SCIO – Jak na VŠ – září 2019

Příloha č. 3 vyhlášky 72/2005 Sb. poradenské služby ve školách a školských zařízeních (výpis)

Metodický pokyn MŠMT k řešení šikany na školách

Národní srovnávací zkoušky — webinář 13. 5. 2020 (.pdf, 135 kB)

Volba volitelných předmětů 2021 — informace kariérní poradkyně (.pdf, 370 kB)

Výběr volitelných seminářů pro 3.ročník a septimu – teorie (.pdf 431 kB)

Rizika virtuální komunikace (.pdf, 2 MB)

Webinář – zahraniční studia květen 21 (.pdf 699kB)