Výchovný poradce

Výchovný poradce ve škole poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům poradenství v otázkách rozvoje osobnosti, v otázkách prevence a řešení vývojových, výchovných a výukových problémů. Dále poskytuje poradenství v otázkách jejich profesní orientace a uplatnění.

Přehled nejdůležitějších oblastí, kterými se výchovný poradce zabývá:

 • péče o žáky se specifickými schopnostmi a výchovnými potřebami (pomoc žákům se specifickými poruchami učení a chování, péče o talentované žáky, péče o zdravotně handicapované žáky)
 • prevence a řešení výchovných a výukových problémů (vysoké absence, problematický prospěch…)
 • pomoc žákům ve zvýšených zátěžových situacích ve výuce i osobním životě, budování klimatu třídy
 • pomoc při výběru volitelných seminářů
 • kariérové poradenství (možnosti pomaturitního studia, zvyšování kvalifikace, pracovní uplatnění absolventů)
 • spolupráce se specializovanými pracovišti (Pedagogicko psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum, Úřad práce).

Výchovná poradkyně pro zdravotnické obory:

 • Mgr. Lenka Ševelová
 • Konzultační hodiny: v případě potřeby kdykoliv
 • Kontakt: sevelova@gymkyjov.cz, tel. 518 612 778, klapka 143

Výchovná poradkyně pro gymnaziální obory:

 • Mgr. Yvona Masaříková
 • Konzultační hodiny: v případě potřeby kdykoliv
 • Kontakt: masarikova@gymkyjov.cz, tel. 518 612 778, klapka 143

Prezentace SCIO: Jak na VŠ

Příloha č. 3 vyhlášky 72/2005 Sb. poradenské služby ve školách a školských zařízeních (výpis)

2018 – Informace k volbě volitelných předmětů

Prezentace z plenárního shromáždění 14. 11. 2018 – informace výchovné poradkyně k volbě seminářů

Metodický pokyn MŠMT k řešení šikany na školách

Fakulta zdravotnických věd UP

Prezentace FZV Kyjov

Centrum Alfons: https://youtu.be/BRKnbn3RCuI

Kampaň VUT: https://youtu.be/m6q463Ode1c


Nová kampaň MUNI 09/2018

muni_studijni_neuspesnost_uchazeci_setkani_ss_13.9.2018 muni_nova studijni nabidka_pro_ucastniky_setkani_ss_13.9.2018 muni_kampan_uchazeci_setkani_ss_13.9.2018_finalni