Jazykové kurzy

s akreditací MŠMT č. j.: 42169/2013-1-928

Cena: Kurzovné pro jazykové kurzy činí Kč 4.800,– .

Lektoři: vyučující cizích jazyků

Místo konání: odborné jazykové učebny

Doba konání: Kurzy probíhají 1× týdně 2 vyučovací hodiny od začátku září do konce června příslušného školního roku s výjimkou prázdnin. Celkem 70 vyučovacích hodin.


Dotazy ke kurzům směřujte na kancelář školy – 518 612 778 (kl.118), B. Kudláčová

Přihláška ke vzdělávacím kurzům

Vyplněné přihlášky zašlete e-mailem (kudlacova@gymkyjov.cz), poštou nebo odevzdejte osobně v kanceláři školy.