Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Dne 6. května 2019 ukončilo 17 absolventů Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Pro velký zájem z řad veřejnosti bude další kurz zahájen na podzim 2019. Přihlášku zájemci najdou zde a mohou zasílat již nyní, není nutné dokládat lékařské potvrzení, výpis z rejstříku trestů ani dokládat dosažené vzdělání.

Na tento kurz bude možné využít finanční příspěvek od úřadu práce v rámci rekvalifikace.

Bližší podmínky naleznete v přihláška, nebo je možno se informovat osobně v kanceláři školy, Komenského 549/23 u paní Mgr. Klemmové, popř. na t. č. 518 612 778.