Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kurz bude zahájen v únoru roku 2019. Přihlášky mohou uchazeči zasílat již nyní, není nutné dokládat lékařské potvrzení, výpis z rejstříku trestů ani dokládat dosažené vzdělání.

Na tento kurz bude možné využít finanční příspěvek od úřadu práce v rámci rekvalifikace.

Bližší podmínky naleznete v přihlášce, nebo je možno se informovat osobně v kanceláři školy, Komenského 549/23 u paní Mgr. Klemmové, popř. na t. č. 518 612 778.