Historie zdravotnické školy

Budova Střední odborné školy zdravotnické a sociální byla slavnostně vysvěcena 15. 9. 1898 – tehdy zde sídlila dívčí škola. Plány pro budovu zhotovil architekt Josef Karásek z Uherského Hradiště. Stavba byla zahájena 1. 6.1897 na tehdejší Hrnčířské – dnes Komenského ulici. Stavbu provedl kyjovský stavitel Gustav Sonevend, náklady na budovu dosáhly výše 48 tis. zlatých.sestricky

V letech 1928–1949 zde sídlila Odborná škola pro ženská povolání, která poskytovala praktické a odborné vzdělání dívkám. Ve škole se vyučovaly následující předměty: jazyk český, dějiny vzdělanosti, matematika, ženské ruční práce a domácí nauky, vaření, nauka o potravinách, zpěv, šití prádla, kreslení střihů na prádlo, spravování prádla, odborné kreslení, vyšívání, nauka o látkách, nauka o domácím hospodářství a tělesná výchova.

Školní rok 1944/1945 nebyl ve škole zahájen. Podle výnosu ministerstva školství byly všechny odborné školy zavřeny, učitelé i žákyně školy byli totálně nasazeni. Žákyně byly přiděleny na práce v Kyjově do místní mlékárny, lazaretu, do firmy Fruta, k výrobě perníku do firmy E. Červík – Haluzice.

V roce 1949 z původní Odborné školy pro ženská povolání vznikla Vyšší sociálně zdravotní škola. Při reorganizaci škol tohoto druhu v roce 1950 byla v Kyjově zřízena větev dětských sester.

V roce 1957 měla být zdravotnická škola zrušena, v září 1958 již nebyl otevřen I. ročník. Stejně tomu bylo i následující rok. Ale zrušení neproběhlo a studium na škole opět pokračovalo.

V roce 1961 se otvírá ve škole nová forma studia – studium pro pracující. Domov mládeže sídlil na Husově ulici č.547.

V roce 1968 se Domov mládeže stěhuje z Husovy ulice na ulici Lidickou do budovy bývalého hornického učiliště.

Ve školním roce 1991/1992 byla uskutečněna nádstavba budovy školy se třemi odbornými učebnami a ve školním roce 1995/1996 byla otevřena nově vybudovaná školní jídelna, takže studenti nemusí docházet na oběd na domov mládeže. Velkou událostí bylo otevření nové tělocvičny v roce 1999. Součástí tělocvičny je také sauna, která slouží jak žákům, tak i veřejnosti. Budova byla postavena na školním dvoře – nahradila tak původní tělocvičnu s neodpovídajícími rozměry, která byla dříve vybudována z bývalé třídy.

V roce 2005 byla vybudována posluchárna se stupňovitým uspořádáním lavic o kapacitě 60 míst. K dispozici je zde audiovizuální technika s projektorem a počítačem. Posluchárna slouží k běžné výuce, ale i veřejnosti k pořádání seminářů a školení.

Střední zdravotnická škola byla sloučena s gymnáziem s účinností od 1. 1. 2012. Ve školních letech 2012 – 2016 probíhá výuka oborů gymnázia v nezměněné podobě v budově na Komenského ulici 549 a výuka zdravotnických oborů v budově na ulici Komenského 46.

Od 1.6.2016 probíhá výuka všech oborů v budově gymnázia na ulici Komenského 549.