Odborné konference

Odborné konference pro zdravotnické pracovníky a pracovníky v sociálních službách připravované ve spolupráci s akreditovanou vzdělávací institucí CURATIO se na přechodnou dobu NEKONAJÍ z důvodu legislativních změn:

Dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských povolání. Ruší se kreditní systém spjatý s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Povinnost vzdělávání ovšem NENÍ ZRUŠENA.

Proto bychom v pořádání těchto oblíbených a osvědčených konferencí rádi pokračovali a již na březen 2018 připravujeme další konferenci, o které budeme informovat na těchto stránkách.

Těšíme se na další setkávání.


Výsledky dotazníkového šetření provedeného v rámci odborné konference sester na téma Ošetřovatelská dokumentace.