Učební plán gymnázia

Předmět
Ročník Celkem
pr
sk
te
kr
kn1
sx2
sp3
ok4
Český jazyk a literatura
5
4
4
4
4
3
4
5
33
Cizí jazyk 1
4
3
3
4
3
3
4
5
29
Cizí jazyk 2
3
3
3
3
3
3
18
Základy spol. věd
1
1
2
1
1
2
2
2
12
Dějepis
2
2
2
2
2
2
2
14
Zeměpis
2
2
2
2
2
2
12
Matematika
5
4
4
4
4
4
4
3
32
Fyzika
2
2
2
2
3
3
2
16
Chemie
2
2
2
2
3
2
13
Biologie
2
2
2
2
2
3
2
15
Geologie
1
1
Informatika a výp. tech.
1
1
1
1
2
1
1
8
Hudební výchova
1
1
1
1
1
1
6
Výtvarná výchova
2
2
1
1
1
1
8
Tělesná výchova
2
2
2
2
2
2
2
2
16
Volitelný předmět 1
1
1
1
2
4
Volitelný předmět 2
2
4
Volitelný předmět 3
2
4
Celkem hodin
29
29
32
32
33
33
33
33
254
Nabídka volitelných předmětů – VG:
Literární seminář Chemický seminář
Anglická konverzace Biologický seminář
Německá konverzace Sem. z informatiky a výpoč. techniky
Ruská konverzace Matematický seminář
Společensko-vědní seminář Fyzikální seminář
Dějepisný seminář Seminář deskriptivní geometrie
Zeměpisný seminář
ŠVP “Vade mecum”, č.j. KG 1346/09