Spolupráce s IZS

27. 2. 2018 se zúčastnilo 10 studentů 3. ročníku, obor zdravotnický asistent, cvičné akce v rámci Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje. Měli možnost se aktivně zapojit a podílet na součinnosti všech záchranných složek v terénu při poskytování pomoci raněným u hromadného neštěstí. Pokračování textu Spolupráce s IZS

Soutěž v ošetřovatelství

4. 1. 2018 proběhla Soutěž v ošetřovatelství, které se zúčastnily žákyně 3. ročníku ZA. Vítězkou soutěže se stala Veronika Glosová, která bude reprezentovat školu v celostátním kole soutěže v březnu na SZŠ Ruská v Praze.

Ocenění zaměstnavatelům příslušníků aktivní zálohy

Ve čtvrtek 30. listopadu se v konferenčním sále Domu armády Praha setkal náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář a velení AČR se zaměstnavateli příslušníků aktivní zálohy. Za jejich podporu a odpovědný postoj k přípravě na obranu naší vlasti obdrželo téměř sto zástupců společností a firem z celé České republiky ocenění. Pokračování textu Ocenění zaměstnavatelům příslušníků aktivní zálohy

Nácvik první pomoci

Žákyně 3. ročníků zdravotnických oborů pomáhají žákům nižšího gymnázia zvládat teoretické i praktické základy první pomoci: zlomeniny, krvácení, popáleniny i resuscitaci.