Ocenění zaměstnavatelům příslušníků aktivní zálohy

Ve čtvrtek 30. listopadu se v konferenčním sále Domu armády Praha setkal náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář a velení AČR se zaměstnavateli příslušníků aktivní zálohy. Za jejich podporu a odpovědný postoj k přípravě na obranu naší vlasti obdrželo téměř sto zástupců společností a firem z celé České republiky ocenění. Pokračování textu Ocenění zaměstnavatelům příslušníků aktivní zálohy

Nácvik první pomoci

Žákyně 3. ročníků zdravotnických oborů pomáhají žákům nižšího gymnázia zvládat teoretické i praktické základy první pomoci: zlomeniny, krvácení, popáleniny i resuscitaci.

Edison – letos už pošesté

Ve dnech 25. až 29. září se v naší škole opět uskutečnil projekt Edison. Tento rok k nám zavítalo sedm zahraničních studentů a několik žáků z naší školy mělo možnost je ubytovat. Já jsem dostala příležitost poskytnout na pár dní náš dům Samuelovi, který přijel až z Ghany. S ním přijeli i další studenti – Madalina z Rumunska, Saba z Íránu, Maria z Německa, Diego z Peru, Youcef z Alžírska a Levan z Gruzie. Pokračování textu Edison – letos už pošesté