Informace k přijímacímu řízení

Níže naleznete informace k přijímací zkoušce na naši školu.

Rozhodnutí o přijímací zkoušce

2024 Rozhodnutí o konání PZ - čtyřleté

2024 Rozhodnutí o konání PZ - osmileté

2024 Rozhodnutí o konání PZ - praktická sestra


Důležité informace

  • Vyplněnou přihlášku odevzdává či zasílá zákonný zástupce žáka do 20. února 2024. Elektronicky zde https://dipsy.cz/
  • Video návod k vyplnění elektronické přihlášky naleznete zde.
  • U oboru 53-41-M/03 Praktická sestra je nezbytné splnění podmínek zdravotní způsobilosti. Potvrzení vydává lékař na tomto připraveném formuláři. Dále je třeba vyplnit i souhlas s pilotním projektem MŠMT.
  • U oboru 79-41-K/81 Gymnázium osmileté se nevyžaduje splnění podmínek zdravotní způsobilosti.
  • U oboru 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté se nevyžaduje splnění podmínek zdravotní způsobilosti.
  • Přijímací zkouška se skládá z testů z českého jazyka a matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky.
  • Pro žáky, kteří navštěvují naše přípravné kurzy, a pro uchazeče, kteří si k nám podají elektronickou přihlášku, je možnost přijímaček nanečisto (viz článek Přijímačky nanečisto).
  • Naši studenti mají také možnost ubytovat se na internátu, který sdílíme se SŠP Kyjov. Více informací zde
Vytisknout stránku Vytisknout stránku