SRPŠ

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY KLVAŇOVA GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZDRAVOTNICKÉ A SOCIÁLNÍ KYJOV

třída Komenského 549/23

697 01 Kyjov

datová schránka: tcc3f54

IČO: 71196854

Předseda: Ing. Lenka Vlachová

Pokladník: Hana Lužová

Milí rodiče,

tento spolek vznikl v roce 2014 jako sloučení dvou sdružení rodičů a přátel školy Klvaňova gymnázia a Střední zdravotnické školy. Zároveň se zavázal, že bude škole účinně pomáhat s výchovným a vzdělávacím posláním, bude respektovat práva, potřeby a zájmy studentů, podporovat spolupráci mezi rodiči a učiteli, organizovat nebo materiálně či finančně pomáhat při pořádání společenských, kulturních, vzdělávací a sportovních akcích na podporu školy a pomáhat při získávání dárců a sponzorů (výňatek ze stanov SRPŠ).

Spolek disponuje hlavními příjmy – z členských příspěvků, výtěžku z plesu (příspěvkem na tombolu nebo sponzorským darem). Z těchto příjmů jsou během celého školního roku hrazeny různé aktivity nebo odměny co největšímu počtu studentů – příspěvek na hory, dopravné a vstupné na kulturní akce či výlety, preventivní programy, cestovné studentů reprezentujících školu na soutěžích a olympiádách (vědomostního nebo sportovního charakteru) a v neposlední řadě na konci roku odměny za významné aktivity a prospěchy studentů. 

Všechny práce, které pro spolek dělají třídní důvěrníci, dělají zadarmo a ve svém volném čase.

Děkujeme všem, kteří se podílejí na finanční podpoře tohoto spolku. Jen společně dokáže víc, než si myslíme.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku27. 5. 2024, 16:21, zobrazeno 114x