Historie

Gymnázium v Kyjově bylo založeno v r. 1898. Jeho prvním ředitelem byl Josef Klvaňa, uznávaný národopisec a přírodovědec.  Ve funkci ředitele gymnázia působil v Kyjově od 1. 9. 1898 až do své smrti 13. 8. 1919.


KlvaňaJosef Klvaňa byl všestranně vzdělaný člověk, mluvil německy, francouzsky a anglicky, ovládal klasickou latinu a řečtinu. Publikoval přírodovědné články v odborných časopisech, psal etnografické články a monografie, přednášel o moravské lidové kultuře.
Stýkal se s předními osobnostmi vědeckého a společenského života, do okruhu jeho přátel patřili Alois Jirásek, Adolf Heyduk, Jaroslav Vrchlický, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, František Bartoš a Joža Úprka. Za vynikající pedagogickou práci obdržel od císaře Františka Josefa I. titul vládní rada. Více informací naleznete v článku RNDr. Vladimíra Kotíka.

Střední zdravotnická škola, sídlící do školního roku 2016/2017 v budově, která původně sloužila jako dívčí skola, byla sloučena s gymnáziem s účinností od 1. 1. 2012. V letech 1928–1949 zde sídlila Odborná škola pro ženská povolání, která poskytovala praktické a odborné vzdělání dívkám. V roce 1949 z původní Odborné školy pro ženská povolání vznikla Vyšší sociálně zdravotní škola. Při reorganizaci škol tohoto druhu v roce 1950 byla v Kyjově zřízena větev dětských sester.
V roce 1957 měla být zdravotnická škola zrušena. K tomu nakonec nedošlo a ve výuce zdravotnických oborů se pokračuje dodnes.

Ve školních letech 2012 – 2016 probíhá výuka oborů gymnázia v nezměněné podobě v budově na Komenského ulici 549 a výuka zdravotnických oborů v budově na ulici Komenského 46.

S účinností od 1. 7. 2015 se název školy mění na Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace.

Od 1.6.2016 probíhá výuka všech oborů v budově gymnázia na ulici Komenského 549.

S účinností od 1. 7. 2017 se název školy mění na Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace.


Historie zdravotnické školy

Budova Střední odborné školy zdravotnické a sociální byla slavnostně vysvěcena 15. 9. 1898 – tehdy zde sídlila dívčí škola. Plány pro budovu zhotovil architekt Josef Karásek z Uherského Hradiště. Stavba byla zahájena 1. 6.1897 na tehdejší Hrnčířské – dnes Komenského ulici. Stavbu provedl kyjovský stavitel Gustav Sonevend, náklady na budovu dosáhly výše 48 tis. zlatých.

V letech 1928–1949 zde sídlila Odborná škola pro ženská povolání, která poskytovala praktické a odborné vzdělání dívkám. Ve škole se vyučovaly následující předměty: jazyk český, dějiny vzdělanosti, matematika, ženské ruční práce a domácí nauky, vaření, nauka o potravinách, zpěv, šití prádla, kreslení střihů na prádlo, spravování prádla, odborné kreslení, vyšívání, nauka o látkách, nauka o domácím hospodářství a tělesná výchova.

Školní rok 1944/1945 nebyl ve škole zahájen. Podle výnosu ministerstva školství byly všechny odborné školy zavřeny, učitelé i žákyně školy byli totálně nasazeni. Žákyně byly přiděleny na práce v Kyjově do místní mlékárny, lazaretu, do firmy Fruta, k výrobě perníku do firmy E. Červík – Haluzice.

V roce 1949 z původní Odborné školy pro ženská povolání vznikla Vyšší sociálně zdravotní škola. Při reorganizaci škol tohoto druhu v roce 1950 byla v Kyjově zřízena větev dětských sester.

V roce 1957 měla být zdravotnická škola zrušena, v září 1958 již nebyl otevřen I. ročník. Stejně tomu bylo i následující rok. Ale zrušení neproběhlo a studium na škole opět pokračovalo.

V roce 1961 se otvírá ve škole nová forma studia – studium pro pracující. Domov mládeže sídlil na Husově ulici č.547.

V roce 1968 se Domov mládeže stěhuje z Husovy ulice na ulici Lidickou do budovy bývalého hornického učiliště.

Ve školním roce 1991/1992 byla uskutečněna nádstavba budovy školy se třemi odbornými učebnami a ve školním roce 1995/1996 byla otevřena nově vybudovaná školní jídelna, takže studenti nemusí docházet na oběd na domov mládeže. Velkou událostí bylo otevření nové tělocvičny v roce 1999. Součástí tělocvičny je také sauna, která slouží jak žákům, tak i veřejnosti. Budova byla postavena na školním dvoře – nahradila tak původní tělocvičnu s neodpovídajícími rozměry, která byla dříve vybudována z bývalé třídy.

V roce 2005 byla vybudována posluchárna se stupňovitým uspořádáním lavic o kapacitě 60 míst. K dispozici je zde audiovizuální technika s projektorem a počítačem. Posluchárna slouží k běžné výuce, ale i veřejnosti k pořádání seminářů a školení.

Střední zdravotnická škola byla sloučena s gymnáziem s účinností od 1. 1. 2012. Ve školních letech 2012 – 2016 probíhá výuka oborů gymnázia v nezměněné podobě v budově na Komenského ulici 549 a výuka zdravotnických oborů v budově na ulici Komenského 46.

Od 1.6.2016 probíhá výuka všech oborů v budově gymnázia na ulici Komenského 549.


Ředitelé školy

01klvana 03tauchman 02kollmann
Josef Klvaňa
1898 – 1919
František Tauchmann1)
1919 – 1920
Antonín Kollmann
1920 – 1929
03tauchman 04fiala 05smejkal
František Tauchmann2)
1929 – 1935
Ladislav Fiala3)
1935 – 1936
Eduard Šmejkal
1936 – 1939
06halix 07cancik 08suchanek
Julian Halík
1939 – 1950
Miroslav Čančík4)
1950 – 1956
Václav Suchánek
1956 – 1958
10zabloudil 11haza
Ludmila Blaháková
1958 – 1960
Ing. Josef Zabloudil
1960 – 1962
Mgr. Jan Háza
1962 – 1970
12nevrivy 13kuba 14trubacikova
Josef Nevřivý5)
1970 – 1971
Mgr. Mirko Kuba
1971 – 1990
PhDr. Michaela Trubačíková
1990 – 1996
15malec 16soukalova  
RNDr. Miloslav Malec
1996 – 2006
Mgr. Renáta Soukalová
od r. 2006
 

1) zatimní správce
2) zatimní správce, od r. 1930 ředitel
3) zatimní správce
4) správce, od r. 1952 ředitel
5) zatimní správce

Vytisknout stránku Vytisknout stránku