Absolventi

Vážený absolvente kyjovského gymnázia, rádi bychom náš seznam doplnili.
Čekáme na informace od Vás, ozvěte se nám. Děkujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.


Maturitní ročník 1906

PhDr. Maxmilián Kolaja středoškolský profesor Průmyslové školy stavební v Brně, první lektor polštiny a jeden ze zakladatelů polonistiky na filozofické fakultě brněnské univerzity, politický vězeň
JUDr. Jan Glos generální konzul Československé republiky
Rudolf Hrubíšek profesor kyjovského gymnázia 1910–1912

1907

Alois Rechtořík profesor kyjovského gymnázia 1913–1948
PhDr. Alois Gregor docent brněnské univerzity, filolog (bohemista a slovakista), literární historik, sběratel lidových písní
JUDr. František Šifter spisovatel v Praze
Bohumír Barák profesor kyjovského gymnázia 1921–1922

1908

Antonín Ingr plukovník, velitel 27. pěšího pluku
Václav Hala profesor kyjovského gymnázia 1918–1948

1909

MUDr. František Kudláč chirurg, primář Zemské nemocnice v Uherském Hradišti
JUDr. Vratislav Trčka legislativní rada
Antonín Kříž profesor kyjovského gymnázia 1918–1923

1910

Ing. Jaromír Martoch plukovník
Antonín Přikryl profesor kyjovského gymnázia 1920–1923, 1930–1943, 1945–1948
František Stránský profesor kyjovského gymnázia 1919–1922

1911

MUDr. Metod Kyjovský primář Vojenské nemocnice v Plzni
MUDr. Josef Klimeš plukovník
Ing. Jaroslav Kunovský komerční rada a generální tajemník Sdružení lesních správ
P. Josef Svoboda spisovatel v Ostravě
Rudolf Konečný profesor kyjovského gymnázia 1932–1944

1912

PhDr. ThDr. Bohumil Grössl teologická kolej Řím

1913

Jan Sergěj Ingr československý armádní generál, legionář, ministr národní obrany londýnské exilové vlády a velvyslanec

1915

Emil Dvořák básník a romanopisec v Praze
Dimitrij Budík plukovník, velitel 53. dělostřeleckého pluku
Jakub Krist plukovník, podnáčelník štábu II. sboru

1916

PhDr. František Ondrůj Meteorologický ústav v Praze

1917

Ctibor Sonevend režisér, člen a režisér brněnského státního divadla a Československého rozhlasu

1921

prof. RNDr. Rudolf Hurt středoškolský pedagog, profesor brněnské univerzity, historik, zemský archivář Moravského zemského archivu v Brně
prof. RNDr. MUDr. Bohumil Sekla, DrSc. univerzitní profesor Univerzity Karlovy v Praze, zakladatel české lékařské genetiky
Ing. arch. Bohumil Tureček architekt
Karel Mastný profesor kyjovského gymnázia 1927–1928

1924

Vojtěch Rozner básník a prozaik v Liberci
Jaroslav Hradil profesor kyjovského gymnázia 1926–1932

1925

Václav Ingr profesor válečné školy
Vladimír Hofman profesor kyjovského gymnázia 1939–1943, kreslíř, archeolog

1926

Dr. Ing. Jan Vávra vědecký pracovník v geologickém průzkumu velkých staveb
MUDr. Antonín Mores, CSc. docent Univerzity Palackého v Olomouci, ředitel Kojeneckého ústavu
ThDr. Miroslav Novák patriarcha církve československé, laureát československé Ceny míru

1927

JUDr. Jaroslav Martinic, DrSc. rektor univerzity
Dr. Ing. Augustin Sukovitý profesor Vysokého učení technického v Brně

1928

PhMr. Augustin Kůr lékárník, muzikolog, primáš Slováckého krúžku v Praze, Orchestru lidových nástrojů v Brně, umělecký vedoucí odborového komorního orchestru
František Kudláč portrétista, krajinář, restaurátor a filmový režisér v Bratislavě

1929

prof. RNDr. Emil M. Hachler univerzitní profesor, vědecký pracovník, muzejník, konzervátor ochrany přírody, přírodovědec, spisovatel, ornitolog, entomolog – převážne lepidopterolog a hymenopterolog
PhDr. Josef Ptáček profesor kyjovského gymnázia 1935–1953, docent Univerzity Palackého v Olomouci
Oldřich Máčel profesor kyjovského gymnázia 1968–1971, člen Pěveckého sdružení moravských učitelů, vedoucí a dirigent pěveckého souboru Kyjovanka
PhDr. Karel Dittler ředitel ostravské televize, ředitel gymnázia a divadla v Ostravě
Štěpán Koudela st. profesor kyjovského gymnázia 1955–1956, 1957–1960, 1961–1963

1931

JUDr. Tomáš Holomek prokurátor v Brně

1932

Arnošt Leichter profesor kyjovského gymnázia 1936–1939
Bohumil Šimeček profesor kyjovského gymnázia 1955–1958

1933

ThDr. Zdeněk Trtík biskup církve československé

1934

MUDr. Karel Antonín Macháček český vojenský lékař v Anglii, plukovník ve výslužbě
prof. PhDr. Jaromír Bělič, DrSc. profesor kyjovského gymnázia 1939–1946, český jazykovědec (dialektologie, slovenština), autor jazykových učebnic, literární historik, rektor Univerzity Palackého v Olomouci a profesor Univerzity Karlovy v Praze
MUDr. Jan Kudrna lékař v britském vojsku
npor. Oldřich Pechal nadporučík Československé zahraniční armády ve Velké Británii a velitel parašutistické skupiny Zinc, národní hrdina popravený fašisty

1935

Oldřich Novák plukovník v Brně
Štěpán Píštěk profesor kyjovského gymnázia 1971–1977

1936

Vladimír Nedvěd český letec, generál letectva Royal Air Force, bojovník proti nacismu, příslušník české armády

1937

PhDr. Alois Lhotský ředitel Divadla pracujících v Gottwaldově

1938

Dr. Ing. Radim Domanský, CSc. docent Univerzity Komenského v Bratislavě

1939

PhDr. Oldřich Bělič, DrSc. univerzitní profesor Univerzity Karlovy v Praze, první profesor španělské a hispanoamerické literatury v dějinách českého vysokého školství (za jeho zásluhy o šíření španělské literatury mu udělil španělský král Juan Carlos Řád Isabely Katolické)

1940

Dalibor Brázda česko-švýcarský hudební skladatel, dirigent (Orchestr Dalibora Brázdy, Kouzelné smyčce Dalibora Brázdy, Karlín, ABC, Budějovice) a hudební aranžér
PhDr. Ludvík Podéšť absolvent brněnské konzervatoře, hudební skladatel (složil hudbu k 10 celovečerním filmům, napsal hudbu a pod pseudonymem Ludvík Binovský také napsal text populární písně „Babičko, nauč mně charleston“ – gramofonová nahrávka se zpěvačkou Editou Štaubertovou a Orchestrem Karla Vlacha z roku 1961, dále autor masových, budovatelských a mládežnických písní), dirigent (umělecký vedoucí a sbormistr brněnského mládežnického souboru Radost, řídil Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého v Praze), redaktor hudebního vysílání Československé televize, publicista
PhDr. Vladimír Horák, CSc. docent brněnské univerzity, hudební teoretik
Ferdinand Kalous podnikový ředitel Skláren Moravia
Vladimír Horák profesor kyjovského gymnázia 1947–1950

1941

PhDr. Jiří Skalička, CSc. docent Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Zora Cichrová Svačinová profesorka kyjovského gymnázia 1954–1971, 1990
MUDr. Miroslav Rolenc primář chirurgického oddělení Nemocnice v Jeseníku 1967–1982

1942

Ing. František Svitálek náměstek generálního ředitele firmy Centrotex, obchodní přidělenec československého velvyslanectví v Alžíru

1943

MUDr. Josef Fischer, CSc. docent Univerzity Palackého v Olomouci
Vlastimil Pantůček spisovatel, dramaturg, redaktor, textař, spoluzakladatel divadla Večerní Brno, autor divadelní hry Drak je drak
PhDr. Miroslav Skála satirik, spoluzakladatel satirického divadla Večerní Brno, autor sat Draj je Drak, vedoucí literárního oddělení
Gertruda Gruberová Göpfertová česká malířka, básnířka a prozaička žijící v bavorském Rosenheimu

1944

Josef Nevřivý profesor kyjovského gymnázia 1969–1971

1945

Miroslav Tichý akademický malíř, světově proslulý fotograf
Prof. Jan Hlaváč VŠ učitel, výborný chemik

1946

prof. Ing. RNDr. Rudolf Kvapil stavební inženýr
prof. RNDr. Vladimír Hudec, DrSc. vysokoškolský profesor fakulty žurnalistiky, autor prací z oboru dějin a teorie žurnalistiky, též autor zoologických spisů
Ing. Ladislav Štourač, CSc. Ústav fyziky pevných látek Akademie věd
Akademická malířka Jiřina Adamcová grafička, knižní ilustrátorka, návrhářka československých poštovních známek

1948

Mgr. Mirko Kuba profesor a ředitel kyjovského gymnázia 1971–1990
MUDr. Václav Šurýn primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice ve Vysokém Mýtě

1950

Mgr. Ivan Kuřil profesor kyjovského gymnázia 1954–1961, 1965–1997
Zdeňka Valentová profesorka kyjovského gymnázia 1955–1958

1951

PhDr. Milan Blahynka, CSc. literární kritik a historik
Ilja Házová Janíčková profesorka kyjovského gymnázia 1955–1989

1952

MUDr. Jiří Dunděra kyjovský lékař (internista a gastroenterolog), výtvarník, publicista
PhDr. Josef Kolmaš profesor orientálních jazyků v Londýně a v Cambridge
Josef Somr český divadelní a filmový herec, člen divadla Činoherní klub, čestný občan města Kyjova
Karel Pokorný režisér, umělecký vedoucí Divadla pracujících v Gottwaldově

1953

PhDr. Mgr. František Hlaváč, CSc. vysokoškolský pedagog

1954

Prom. ped. Josef Fronek, M.A., Ph.D (ve Velké Británii) anglista, bohemista a lexikograf dříve žijící v Glasgow, vysokoškolský pedagog v Ostravě

1956

Jiří Měřínský operní režisér Slezského divadla v Opavě
Jaromír Vavruška sólista opery Národního divadla v Praze
Josef Holub profesor kyjovského gymnázia 1965–1966, 1969–1970, 1986–1987
Mgr. Ing. Stanislav Koudela profesor kyjovského gymnázia 1979–2003

1958

Jaroslav Železník profesor kyjovského gymnázia 1964–1966, 1972–1973

1959

Věra Latíková profesorka kyjovského gymnázia 1968–1969

1960

Mgr. Jana Matulová Chodníčková profesorka kyjovského gymnázia 1979–2003

1961

Jindřiška Svobodová profesorka kyjovského gymnázia 1969–1970

1964

Ing. Vladimír Pintera profesor kyjovského gymnázia 1984–1989
Věra Procházková Hekšová profesorka kyjovského gymnázia 1969–1972
Mgr. Ivo Trnka profesor kyjovského gymnázia 1973–2010
Ing. Josef Hlaváč profesor kyjovského gymnázia 1980–1986

1965

Mgr. Dobroslav Konrád profesor kyjovského gymnázia 1971–2013

1967

Ing. Vojtěch Hering profesor kyjovského gymnázia 1985–1988
Štěpán Koudela ml. profesor kyjovského gymnázia 1973–1982
Ing. arch. Vladimír Vašíček architekt

1968

Mgr. Jiří Ondráček profesor kyjovského gymnázia od 1978
Mgr. Zdena Janásková Burianová profesorka kyjovského gymnázia 1990–2011
Bohumil Šimeček restaurátor

1969

Jan Dungel přírodovědec, grafik, malíř, ilustrátor
Vladimír Kopřiva profesor kyjovského gymnázia 1980–1990
Mgr. Jiří Krojzl profesor kyjovského gymnázia od 1984
Mgr. Zbyněk Voráč profesor kyjovského gymnázia 1992–2015
Mgr. Magda Fochrová Brňáková profesorka kyjovského gymnázia 1993–2008

1970

František Komňacký profesor kyjovského gymnázia 1975–1981
Mgr. Marie Stuchlíková Kouřilová profesorka kyjovského gymnázia 1977-2015
MUDr. Božena Horáková Plevová zubařka
MVDr. Jiří Lunga veterinář

1972

MUDr. Luděk Šimeček primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení kyjovské nemocnice
PhDr. Jarmila Bednaříková historička
Ing. arch. Petr Vajčner  

1973

Stanislava Moresová Chrdlová významná esperantistka, hlavní delegátka Světového esperantského svazu pro Česko
Miloslav Mareček český disident, signatář Charty 77 a proslulý hladovkář
Ing. Jiří Doležal profesor kyjovského gymnázia 1991–1992
RNDr. František Voráč profesor kyjovského gymnázia 1985–1988
Mgr. Libuše Urubková Výletová profesorka kyjovského gymnázia 1978–1979 a od 1980
Mgr. Marie Lungová Kostrhounová profesorka kyjovského gymnázia od 1990

1974

Mgr. Milena Kalvodová Hanáková profesorka kyjovského gymnázia 1993–1994

1975

MUDr. Libor Černý lékař ortopedického oddělení kyjovské nemocnice
PhDr. František Synek etnograf, fotograf
MUDr. Jan Felsinger gynekologie

1976

MUDr. Milan Tauš primář dětského oddělení kyjovské nemocnice
MUDr. Soňa Koenigová Neničková primářka rehabilitačního oddělení kyjovské nemocnice
RNDr. Drahomíra Bašátková profesorka kyjovského gymnázia 1982–1983
MUDr. Ivo Soukal lékař oddělení ARO kyjovské nemocnice

1977

MUDr. Ivo Mlejnek odborný interní lékař kyjovské nemocnice
PaedDr. Zdeněk Talaš profesor kyjovského gymnázia 1982–1984
MUDr. Vít Doležal zástupce primáře oddělení ARO kyjovské nemocnice
MUDr. Helena Bílá Černá lékařka dětského oddělení kyjovské nemocnice

1978

Petr Ježek profesor kyjovského gymnázia 1984–1985
Mgr. František Kopecký profesor kyjovského gymnázia od 1994
Mgr. Drahomír Staněk profesor kyjovského gymnázia od 1984
Mgr. Vladimír Viktorýn profesor kyjovského gymnázia od 1988

1979

MUDr. Jaroslav Vymazal primář ORL oddělení kyjovské nemocnice
Mgr. Jaroslav Jarma profesor kyjovského gymnázia od 1990
RNDr. Vladimír Kotík profesor kyjovského gymnázia od 1989
Mgr. Yvona Masaříková Kamerová profesorka kyjovského gymnázia 1985–1987 a od 1991
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC přednosta Interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Petr Hála lékař dětského oddělení kyjovské nemocnice
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. přednosta Kliniky radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně

1980

Ing. Milan Fuchs profesor kyjovského gymnázia 1989–1990
Ing. Jiří Kolařík profesor kyjovského gymnázia 1989–1990
MUDr. Jiří Selucký ortoped

1981

Mgr. Jana Kimešová Ulmanová profesorka kyjovského gymnázia od 1990 současnosti
Ing. Zdeněk Polášek profesor kyjovského gymnázia 1986–1989
Mgr. Naďa Horáková, Sochorová spisovatelka

1982

Mgr. Miroslav Hnilica zástupce ředitelky kyjovského gymnázia od 2006

1984

Mgr. Vlastimil Ostrezi profesor kyjovského gymnázia 1991–1994
PhDr. Lenka Jarmová Minčíková Maťáková profesorka kyjovského gymnázia od 1990
MUDr. Zdeněk Hnilica chirurgie

1985

Mgr. Karolína Čechová Dobešová profesorka kyjovského gymnázia 1992–1993 a od 1995
Mgr. Lenka Selucká Křížová profesorka kyjovského gymnázia 1996–1998 a od 2000
Evžen Boček kastelán a populární spisovatel
MUDr. Marie Gardášová diabetologie

1986

MUDr. Josef Svoboda lékař pověřený vedením radiodiagnostického oddělení kyjovské nemocnice
Marcela Kratochvílová profesorka kyjovského gymnázia 1992–1992
Mgr. Lenka Hálová Jelínková profesorka kyjovského gymnázia od 1993
MUDr. Richard Strýček ORL

1987

Mgr. Dušan Wenzl profesor kyjovského gymnázia 1997–2001
Robert Kopecký diplomat

1988

MUDr. Josef Blažek primář infekčního oddělení kyjovské nemocnice
MUDr. Marek Uřičář praktický lékař, internista
Mgr. Robert Rusín farmaceut

1989

Mgr. Romana Sommerová profesorka kyjovského gymnázia 1995–1996
Mgr. Jarmila Svobodová Perglová profesorka kyjovského gymnázia od 1995
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
PhDr. Renata Horáková, Kůsová školní inspektorka
MUDr. Markéta Wenzlová Kosařová lékařka na plicním oddělení
MUDr. Miroslava Neduchalová Pavlušová praktická lékařka

1990

MUDr. Markéta Repíková Straková primářka kožního oddělení kyjovské nemocnice
Mgr. Luděk Frýbort profesor kyjovského gymnázia 1995–1998
Mgr. Pavlína Pospěchová Luňáková profesorka kyjovského gymnázia 1995–2005
Mgr. Libor Půček profesor kyjovského gymnázia 1995–1997
Mgr. Jorga Hrazdílková Venyšová profesorka kyjovského gymnázia od 2013

1992

Mgr. Lucie Růžičková Neradilová profesorka kyjovského gymnázia od 2000
MUDr. Pavel Krist lékař očního oddělení kyjovské nemocnice
MUDr. Jan Příkazský lékař urologického oddělení kyjovské nemocnice

1993

Mgr. Černá Mendlová Jarmila profesorka kyjovského gymnázia 1999–2010
Mgr. Vlastimil Havránek profesor kyjovského gymnázia 2000–2009
Marta Nováková režisérka (celovečerní firmy Marta, 8 hlav šílenství)
Mgr. Renata Výletová Flajsarová profesorka kyjovského gymnázia od 2010

1994

MUDr. Jitka Hovadíková Kujíčková primářka hematologie a transfúzního oddělení kyjovské nemocnice
Mgr. Zdeňka Synková Košařová profesoka kyjovského gymnázia od 1999
Mgr. Igor Tichý zástupce primáře nukleární medicíny kyjovské nemocnice

1995

Eva Novotná herečka
Mgr. Ludmila Hübschtová Hebronová profesorka kyjovského gymnázia od 2008

1996

Mgr. František Lukl právník, starosta města Kyjova, ministr pro místní rozvoj Rusnokovy vlády České republiky (2013)
MUDr. Radim Kučera lékař interního oddělení kyjovské nemocnice

1997

Mgr. Taťána Bulová profesorka kyjovského gymnázia v r. 2002
Mgr. Věra Mořická profesorka kyjovského gymnázia od 2019
Mgr. Světlana Stonawská profesorka kyjovského gymnázia od 2019

1998

Mgr. Simona Špičáková profesorka kyjovského gymnázia od 2008

2000

Jan Proksa architekt pracující ve Vídni

2003

MUDr. Jaroslava Svobodová lékařka interního oddělení kyjovské nemocnice

2005

Zbyšek Němec šéf vývoje v Kentico Software
Mgr. Alžběta Kryštofová (roz. Maradová) klinická logopedka, Olomouc

2011

Denisa Domanská Česká Miss World 2011
Vytisknout stránku Vytisknout stránku