Přijímací řízení

Letos přijímáme


Důležité informace

  • Pro zájemce o studium pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
  • Vyplněnou přihlášku odevzdává či zasílá zákonný zástupce žáka do 1. března
  • U oboru Praktická sestra je nezbytné splnění podmínek zdravotní způsobilosti. Potvrzení vydává lékař na tomto připraveném formuláři
  • Přijímací zkouška se skládá z testů z českého jazyka a matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky
Vytisknout stránku Vytisknout stránku