Přijímací řízení

Letos přijímáme


Důležité informace

  • Pro zájemce o studium pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.
  • Vyplněnou přihlášku odevzdává či zasílá zákonný zástupce žáka do 1. března.
  • U oboru 53-41-M/03 Praktická sestra je nezbytné splnění podmínek zdravotní způsobilosti. Potvrzení vydává lékař na tomto připraveném formuláři.
  • U oboru 79-41-K/81 Gymnázium osmileté se nevyžaduje splnění podmínek zdravotní způsobilosti.
  • U oboru 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté se nevyžaduje splnění podmínek zdravotní způsobilosti.
  • Přijímací zkouška se skládá z testů z českého jazyka a matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky.
Vytisknout stránku Vytisknout stránku