Výjezd na terénní vědecké pracoviště Czechglobe Domanínek

Dne 6.6.2024 se studenti 1. ročníků a kvinty zúčastnili výjezdu na vědecké pracoviště AV ČR Domanínek.

Akci pořádalo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.. v rámci projektu K prameni poznání aneb jak informovat o prostředí, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu ŽP ČR z Národního programu.

Domanínek je unikátní experimentální pracoviště ekofyziologie rostlin zaměřené na studium zemědělských plodin a způsoby jejich pěstování v podmínkách měnícího se klimatu. Ve speciálních komorách podobných skleníkům (open top chambers) zde zkoumají dopady zvýšené koncentrace CO₂ a jeho vlivu na fyziologické a biochemické procesy sledovaných rostlin. Výzkum je navíc doplněn o studium působení dalších v současnosti velmi významných faktorů, jako je sucho, změna UV radiace a výživy. Zjištěná data jsou využívaná k tvorbě predikčních modelů, k rozvoji inovačních technologických postupů a v neposlední řadě také k návrhům opatření  pro adaptace zemědělství na změny klimatu.

pro-isc02wzc.jpeg

pro-erfb7ofh.jpeg

pro-bwvpl2c9.jpeg

pro-kjdzohed.jpeg

pro-jfmssbvi.jpeg

pro-rlb39raq.jpeg

pro-r41rluam.jpeg

Vytisknout stránku Vytisknout stránku13. 6. 2024, 16:56, zobrazeno 72x