Projekty

Název projektu: Šablony 3

Název projektu: Digitalizujeme

  • Termín: rok 2022, 2023
  • Realizace investice Národního plánu obnovy - komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání
  • Plakát digitalizujeme

Název projektu: Doučování žáků škol

Název projektu: ERASMUS+

  • Projekt číslo: 2022-1-CZ01-KA122-VET-000072875 – odborná praxe studentů oboru praktická sestra na zahraničním pracovišti
  • Termín: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023
  • Logo ERASMUS+

Název projektu: Rekonstrukce učeben fyziky

  • Termín ukončení k 1. 12. 2021
  • Integrovaný regionální operační program pro období 2014 – 2020
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015180
  • Plakát rekonstrukce učeben

 

 

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku