Projekty

Název projektu: ERASMUS+

 • Projekt číslo: 2022-1-CZ01-KA122-VET-000072875 – odborná praxe studentů oboru praktická sestra na zahraničním pracovišti
 • Termín: 1. 9. 2022–31. 8. 2023
 • Projekt číslo: 2022-1-CZ01-KA121-SCH-000055950 – Vzdělávací mobilita jednotlivců
 • Termín: 1. 6. 2022–31. 8. 2023
 • Projekt číslo: KA120-SCH-000045986 – oblast gymnaziálního vzdělávání
 • Termín: 1. 2. 2022–31. 12. 2027
 • Projekt číslo: KA120-SCH-000135880 – oblast gymnaziálního vzdělávání
 • Termín: 2022–2023
 • Projekt číslo: KA122-VET-000119778 – vzdělávání zdravotnického oboru
 • Termín: 2022–2023

Název projektu: Šablony 3

Název projektu: Digitalizujeme

 • Termín: rok 2022, 2023
 • Realizace investice Národního plánu obnovy - komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání
 • Plakát digitalizujeme 
 • V roce 2022 měly základní školy, střední školy a konzervatoře možnost čerpat finanční prostředky v rámci komponenty 3.1 NPO k dosažení cíle č. 173 Zakoupení IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).
 • cíl 173 – prevence digitální propasti
 • V roce 2023 měly mateřské školy, základní školy, střední školy a konzervatoře možnost čerpat finanční prostředky také k dosažení cíle č. 174 Zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT (digitální učební pomůcky).
 • cíl 174 – digitální učební pomůcky

Název projektu: Doučování žáků škol

Název projektu: Rekonstrukce učeben fyziky

 • Termín ukončení k 1. 12. 2021
 • Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015180
 • Plakát rekonstrukce učeben

 

 

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku