Vzdělávací kurzy

Univerzita třetího věku

Pod záštitou Mendelovy univerzity v Brně pořádáme pro zájemce z řad seniorů šestisemestrové studium Univerzity třetího věku.

Organizace studia

 • Univerzita třetího věku v Kyjově je koncipována jako cyklus přednášek z různých sfér života společnosti bez zkoušek a úkolů.
 • Na přednáškách se podílejí jak pedagogové gymnázia v Kyjově, tak akademičtí pracovníci Mendelovy univerzity v Brně.
 • Přednášky probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů (10 přednášek v období  září až prosinec a 10 přednášek v období únor až duben), a to 1 × týdně od 16:00 do 18:30 hodin.

Přihlašování na nový akademický rok 2023/2024

Plakát
Přihláška

Rozvrhy

Podmínky Studia

Ke studiu univerzity třetího věku v Kyjově mohou být přijati občané České republiky, starší 50 let, kteří dosáhli minimálně středoškolského vzdělání s maturitou. Podmínkou je také uhrazení administrativního poplatku ve výši 850 Kč pro daný semestr. V jednom ročníku se předpokládá cca 30 posluchačů.

K úspěšnému ukončení ročníku je nutná účast nejméně na 60 % přednášek a seminářů.

Úspěšným absolventům studia U3V bude slavnostně vydáno Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku na pobočce v Kyjově.

Informace o zpracování přihlášky na U3V a MGU

Kontakt

 • Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
 • Zemědělská 5, 613 00, Brno
 • tel.: 545 135 234
 • e-mail: czv@mendelu.cz
 • icv.mendelu.cz

Sanitář

Akreditovaný kvalifikační kurz
Za výkon povolání sanitáře se považuje pomocná činnost v rámci poskytování zdravotních služeb pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu (§ 42 zákon č. 96/2004 Sb.). Absolvent kurzu najde uplatnění u poskytovatelů zdravotní péče a služeb, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích.

Podmínky pro přijetí

 • ukončené základní vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • očkování proti virové hepatitidě typu B (min. 1. očkovací dávka)
 • potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na pozici sanitář ve zdravotnictví

Cena kurzu: 8 200 Kč
Počet účastníků: 16
Rozsah vzdělávacího programu: celkem 180 h (100 h teorie, 80 h praxe)
(konkrétní termíny dle harmonogramu)
Zahájení: leden 2023
Ukončení: závěrečná zkouška - březen 2023
 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku

Veřejnost > Související

Tělocvičny