Vzdělávací kurzy

Univerzita třetího věku

mendelu_icv-u3v_logo_cmyk_ce.jpg

Pod záštitou Mendelovy univerzity v Brně pořádáme pro zájemce z řad seniorů šestisemestrové studium Univerzity třetího věku. Již je možné přihlašování do akademického roku 2024/2025.

Přihláška

Prihlaska_Kyjov_2024_2025

Plakátek

plakat_Kyjov

Organizace studia

  • Univerzita třetího věku v Kyjově je koncipována jako cyklus přednášek z různých sfér života společnosti bez zkoušek a úkolů.
  • Na přednáškách se podílejí jak pedagogové gymnázia v Kyjově, tak akademičtí pracovníci Mendelovy univerzity v Brně.
  • Přednášky probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů (10 přednášek v období  září až prosinec a 10 přednášek v období únor až duben), a to 1 × týdně od 16:00 do 18:30 hodin.

Harmonogram

Kyjov_1.ročník_2023_2024

Kyjov_2.ročník_2023_2024

Kyjov_3.ročník_2023_2024

Podmínky Studia

Ke studiu univerzity třetího věku v Kyjově mohou být přijati občané České republiky, starší 50 let. Maturitní zkouška není podmínkou pro přijetí k tomuto studiu. Podmínkou je uhrazení administrativního poplatku ve výši 850 Kč pro daný semestr. V jednom ročníku se předpokládá cca 30 posluchačů.

K úspěšnému ukončení ročníku je nutná účast nejméně na 60 % přednášek a seminářů.

Úspěšným absolventům studia U3V bude slavnostně vydáno Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku na pobočce v Kyjově.

Informace o zpracování přihlášky na U3V a MGU

Kontakt

Pobočka Kyjov

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace
třída Komenského 549/23
697 01 Kyjov

Marie Klíglová
e-mail: kliglova@gymkyjov.cz
tel.: 518 612 778, 601 551 503

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
Zemědělská 5, 613 00, Brno
tel.: 545 135 234
e-mail: czv@mendelu.cz
icv.mendelu.cz


Sanitář

Akreditovaný kvalifikační kurz
Za výkon povolání sanitáře se považuje pomocná činnost v rámci poskytování zdravotních služeb pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu (§ 42 zákon č. 96/2004 Sb.). Absolvent kurzu najde uplatnění u poskytovatelů zdravotní péče a služeb, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích.

Podmínky pro přijetí

  • ukončené základní vzdělání
  • dosažení věku 18 let
  • očkování proti virové hepatitidě typu B (min. 1. očkovací dávka)
  • potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na pozici sanitář ve zdravotnictví

Cena kurzu: 8 200 Kč
Počet účastníků: 16
Rozsah vzdělávacího programu: celkem 180 h (100 h teorie, 80 h praxe)
(konkrétní termíny dle harmonogramu)
Zahájení: 31. 1. 2024
Ukončení: závěrečná zkouška – duben 2024

Přihláška do akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář
 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku

Veřejnost > Související

Tělocvičny