Výchovný poradce

Výchovný poradce ve škole poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům poradenství v otázkách rozvoje osobnosti, v otázkách prevence a řešení vývojových, výchovných a výukových problémů. Dále poskytuje poradenství v otázkách jejich profesní orientace a uplatnění.

Výchovná poradkyně pro zdravotnické obory

 • Mgr. Lenka Ševelová
 • Konzultační hodiny: po domluvě kdykoliv
 • Kontakt: sevelova@gymkyjov.cz, tel. 518 612 778

Výchovný poradce pro nižší gymnázium

 • Mgr. Václav Stix
 • Konzultační hodiny: po domluvě kdykoliv
 • Kontakt: stix@gymkyjov.cz, tel. 518 612 778

Výchovná poradkyně pro vyšší gymnázium

 • Mgr. Yvona Masaříková
 • Konzultační hodiny: po domluvě kdykoliv
 • Kontakt: masarikova@gymkyjov.cz, tel. 518 612 778

Přehled nejdůležitějších oblastí, kterými se výchovný poradce zabývá

 • péče o žáky se specifickými schopnostmi a výchovnými potřebami (pomoc žákům se specifickými poruchami učení a chování, péče o talentované žáky, péče o zdravotně handicapované žáky)
 • prevence a řešení výchovných a výukových problémů (vysoké absence, problematický prospěch…)
 • pomoc žákům ve zvýšených zátěžových situacích ve výuce i osobním životě, budování klimatu třídy
 • pomoc při výběru volitelných seminářů
 • kariérové poradenství (možnosti pomaturitního studia, zvyšování kvalifikace, pracovní uplatnění absolventů)
 • spolupráce se specializovanými pracovišti (Pedagogicko psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum, Úřad práce).

Odkaz na stránky www.detstvibeznasili.cz. Jsou tam plakátky s informacemi pro děti a mládež, rodiče i pracovníky s dětmi ohledně domácího násilí, izolace a podrobné rady typu, co dělat když jsem doma izolovaný, když se o mě nikdo nestará apod…

Ke stažení

Vytisknout stránku Vytisknout stránku