Školní psycholog

Školní psycholog poskytuje psychologické poradenské služby studentům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům v oblastech výchovy a vzdělávání a osobnostního rozvoje.

Mgr. Matěj Černý
Kde a kdy mě najdete?
Schůzky ve studovně vedle keramické dílny v termínech 16. 2., 15. 3. a 12. 4. 2024
cerny@gymkyjov.cz


Školní psycholog se věnuje těmto oblastem

 • Diagnostika intelektových schopností a osobnostních charakteristik dítěte
 • Diagnostika učebního stylu a technik učení studenta
 • Pomoc studentům při řešení výukových, výchovných a osobních problémů
 • Pomoc rodičům při řešení výukových, výchovných a osobnostních problémů jejich dětí
 • Pomoc učitelům při volbě vhodných výukových i výchovných metod při práci se žáky se specifickými potřebami
 • Poradenská i terapeutická činnost zaměřená na osobní rozvoj studentů
 • Rychlá intervenční činnost v krizových situacích
 • Školní psycholog spolupracuje v rámci školního poradenského centra s dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), zdravotnickými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování dalších poradenských služeb

Kdy se na psychologa můžete obrátit?

Studenti

 • Kdykoli, kdy si sami nevíte s něčím rady.
 • Když máte potíže při učení.
 • Když si nevíte rady s domácí přípravou na vyučování a nevíte jakým způsobem se učit.
 • Když vás trápí vztahy se spolužáky, kamarády nebo dospělými.
 • Když máte problémy s chováním nebo dodržováním školního řádu.
 • Když potřebujete poradit s výběrem dalšího studia.
 • Když se potřebujete dozvědět něco sami o sobě, nebo si potřebujete jenom popovídat.

Rodiče a zákonní zástupci

 • Když potřebujete znát aktuální stav specifických intelektových schopností, případně osobnostních charakteristik Vašeho dítěte.
 • Když potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování a s výběrem jeho optimálního učebního stylu.
 • Když u Vašeho dítěte došlo k náhlé změně ve výkonnosti, chování nebo prožívání.
 • Když potřebujete poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte.
 • Když potřebujete pomoci při řešení sourozeneckých vztahů nebo jiných rodinných problémů.
 • Když potřebujete pomoci při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, kamarády nebo dospělými.
 • Když potřebujete poradit s výběrem dalšího vzdělávání Vašeho dítěte z hlediska specifické poruchy učení.

Pedagogové

 • Když potřebujete poradit s výběrem optimálních metod práce, hodnocení a klasifikace s ohledem na aktuální stav a potřeby studenta.
 • Když potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků.
 • Když potřebujete poradit při řešení vztahových potíží žáků.
 • Když potřebujete pomoci při řešení aktuální krize žáka.
 • Když potřebujete pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci.
Vytisknout stránku Vytisknout stránku