Školní metodik prevence

Školní metodik prevence poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům poradenství v otázkách rizikového chování, jako je např. šikana, násilí, záškoláctví, závislostní chování, poruchy příjmu potravy, sexuální rizikové chování, atd.

Přehled nejdůležitějších oblastí, kterými se školní metodik zabývá

poskytuje metodické, koordinační, informační a poradenské služby ve škole
spolupracuje zejména s třídními učiteli a také s dalšími pedagogickými pracovníky
koordinuje přípravu preventivního programu a jeho realizaci na škole a vyhodnocuje jeho účinnost
vyhledává a provádí orientační šetření žáků s projevem rizikového chování

Školní metodik prevence pro zdravotnické obory

  • Mgr. Marie Mazalová
  • Konzultační hodiny: v případě potřeby kdykoliv
  • Kontakt: mazalova@gymkyjov.cz, tel. 518 612 778, klapka 129

Školní metodik prevence pro gymnaziální obory

  • Mgr. Lenka Selucká
  • Konzultační hodiny: v případě potřeby kdykoliv
  • Kontakt: selucka@gymkyjov.cz, tel. 518 612 778, klapka 121
  • Metodický pokyn MŠMT k řešení šikany na školách
Vytisknout stránku Vytisknout stránku