Program Own way

Program Own way je určen pro všechny motivované a cílevědomé studenty školy, kteří chtějí ve svém vzdělávání jít dál za hranice toho, co jim naše škola nabízí v běžných hodinách. Zapojení studenti se navíc kromě všech školních povinností věnují podrobněji nějakému odbornému tématu.

Studenti mohou absolvovat

  • stáže na vědeckých pracovištích
  • navštěvovat vysokoškolské přednášky
  • individuálně spolupracovat na pravidelných schůzkách s mentorem

Program garantuje

      individuální přístup
      vytvoření efektivních vzdělávacích podmínek přesně na míru studentovi

Program Own way vede zapojené studenty

      k samostatnosti
      k zodpovědnosti za své vzdělávání
      k tvorbě účelného časového plánu
      učí je sebehodnocení
      samozřejmostí je reprezentativní vystupování a dobrý příklad pro ostatní spolužáky

V případě zájmu o více informací k programu Own way kontaktujte koordinátorku vzdělávání nadaných žáků Mgr. Zdeňku Synkovou nebo její spolupracovnice z kabinetu chemie Mgr. Jorgu Hrazdílkovou, Mgr. Markétu Poláškovou. Kontakt: ownway@gymkyjov.cz.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku