O nás

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov je škola s bohatou a dlouholetou tradicí a historií. V současnosti školu navštěvuje ve studijních oborech Gymnázium (čtyřleté a osmileté) a Praktická sestra (čtyřletý obor s maturitou) téměř 700 žáků.


Naše škola disponuje vybavenými odbornými učebnami pro většinu vyučovacích předmětů, třemi počítačovými učebnami, třemi tělocvičnami, jídelnou s vlastní kuchyní, která nabízí výběr ze dvou jídel a dokonce i dopolední svačinky. Všechny třídy jsou vybaveny vlastním počítačem s dataprojektorem. O přestávkách je možné trávit volný čas na školním dvoře se stoly na stolní tenis nebo na prostranství s pódiem před školou.

Studium všech oborů je zakončeno maturitní zkouškou. Absolventi získávají jednak široké všeobecné vzdělání, které uplatňují při dalším studiu na vyšších odborných školách a na vysokých školách. Absolventi oboru Praktická sestra jsou připraveni pro okamžité uplatnění v praxi.

Škola

Praktická výuka probíhá v odborných učebnách, které jsou moderně vybaveny a přibližují studentům realitu nemocničního prostředí. Od druhého ročníku je součástí výuky stěžejní předmět Ošetřování nemocných, jehož realizace probíhá převážně na odděleních kyjovské nemocnice. Výuka většiny předmětů probíhá rozděleně na skupiny, aby mohl být zajištěn individualizovaný přístup ke vzdělávání.

Studentům vytváříme podmínky pro zájmovou činnost a nabízíme aktivity, které přirozeně rozvíjejí jejich získané vědomosti. Během studia mohou rozšířit své vzdělání o kurzy, které škola pořádá (masérský kurz a kurz znakového jazyka). Odborné vzdělání si studenti doplňují při exkurzích na pracovištích s různou specializací. Možnost seberealizace mají studenti při ukázkách první pomoci pro školy, na soutěžích, olympiádách a studentské odborné činnosti..

Škola

Významnou součástí studia je možnost zapojit se do dobrovolnictví (Domov Horizont, dětské centrum Krůček, sbírka Bílá pastelka, NF Světluška a další).

Pedagogický tým je profesionální, na své studenty náročný, a klade důraz na vzájemnou spolupráci a úctu.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku