Archiv rubriky: Projekty

Den s fyzikou II

V pátek 25. 11. 2022 se na naší škole podruhé uskutečnila akce Den s fyzikou pro žáky 5. tříd ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově.

Žáci si vyzkoušeli v učebnách fyziky pokusy z termiky (porovnávání teplot, měření teploty tělesa pomocí měřícího systému Verniér, teplotní roztažnost látek), pokusy s hydrodynamiky a hydrostatiky (povrchové napětí kapalin, pokusy na kapilární jevy, tlakovou sílu), chromatografie, z magnetismu (pozorovali chování magnetů, znázorňovali magnetické pole pomocí magnetických indukčních čar) z elektrostatiky a elektřiny.

Na této akci se významně podíleli i žáci gymnázia – kvarty A a sexty A.

Den s fyzikou

V rámci spolupráce se ZŠ a MŠ Dr. Joklíka k nám v pátek 22. dubna 2022 přišli žáci 5. tříd na den s fyzikou do našich nových učeben fyziky, které vznikly s podporou IROP MAS Kyjovské Slovácko v pohyb.

Rescue SAR Morava

Den 10. 9. 2021 patřil zajímavému projektu, kdy na naši školu přijeli dobrovolní záchranáři z Rescue SAR Morava z Ostravy. Cílem této akce bylo seznámit studenty zdravotnického oboru s náplní činnosti spolku, kterou je především vyhledávání a záchrana lidí v terénu, poskytnutí laické první pomoci. Poradili, jak přežít v přírodě v případě nenadálé situace apod. Součástí přednášky byla i ukázka vybavení, modelové situace a aktuální rady, co dělat v případě živelných událostí, jako například při nedávném zásahu tornáda. Závěr patřil společné diskusi, včetně možností krizové intervence. Za úžasné dopoledne děkujeme srdcařům Lence, Martinovi a Terezce.