Archiv rubriky: Informujeme

Přijímací zkoušky

Čtyřleté obory (Gymnázium a Praktická sestra)

  1. řádný termín 12. dubna 2019
  2. řádný termín 15. dubna 2019

Osmiletý obor (Gymnázium)

  1. řádný termín 16. dubna 2019
  2. řádný termín 17. dubna 2019

Rozhodnutí o přijímací zkoušce: Gymnázium osmileté
Rozhodnutí o přijímací zkoušce: Gymnázium čtyřleté
Rozhodnutí o přijímací zkoušce: Praktická sestra

Více informací o přijímacím řízení na příslušné stránce zde.

Rekvalifikační kurzy stale běží

Dne 10. května 2017 získalo 19 absolventů kurzu pro pracovníky v sociálních službách osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s celostátní platností. Tímto se absolventům tohoto akreditovaného kurzu otevírá možnost práce s osobami s tělesným, mentálním nebo smyslovým postižením, seniory, klienty v paliativní a hospicové péči a dalšími uživateli sociálních služeb. Pokračování textu Rekvalifikační kurzy stale běží

Zvládání slovní agrese

Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov, p. o. ve spolupráci s akreditovanou vzdělávací institucí  CURATIO® Vás zvou na vzdělávací akci pro zdravotnické pracovníky a pracovníky v sociálních službách