Archiv rubriky: Informujeme

Aktuálně

  • Prezenční výuka bez rotace probíhá pro maturitní ročníky.
  • Rotační princip: prezenční výuku ve škole mají v lichých týdnech liché ročníky, v sudých týdnech sudé ročníky.
  • Od pondělí 30. 11. (49. týden) se učí prezenčně třídy prima a tercie nižšího gymnázia dle rotačního principu. Žáci sekundy a kvarty se v lichém týdnu vzdělávají distanční formou. Žáci vyššího gymnázia a žáci zdravotnických oborů kromě praxe a maturantů se vzdělávají distanční formou.
  • Od pondělí 7. 12. (50. týden) očekáváme žáky sekundy, kvarty, sexty a 2. ročníku všech oborů. Žáci primy, tercie, kvinty, 1. a 3. ročníku se v sudém týdnu vzdělávají distančně.
  • Od pondělí 14. 12. (51. týden) se učí prezenčně žáci primy, tercie, kvinty, septimy, 1. a 3. ročníku všech oborů.
  • Onemocnění COVID se nevyhnulo 56 našim zaměstnancům a žákům. Naštěstí dosud u žádného z nich nenastal těžký průběh s potřebou intenzivní lékařské péče. Přejeme všem brzké uzdravení, pevné zdraví a dostatek sil do další práce a studia. 
  • Výjimku z distanční výuky má praxe pro zdravotnický obor.
  • Omluvy probíhají obvyklým způsobem.
  • Hromadně jsou objednávány obědy pro třídy na prezenční výuce. Prosíme všechny o kontrolu stravovacích kont a úpravu dle vlastních požadavků.
  • Svačinky zatím nenabízíme.

Vzpomínka

RNDr. Miloslav Malec
(8. 3. 1953 – 13. 1. 2010)

Je to už neuvěřitelných deset let, kdy nás všechny zasáhla nepochopitelná zpráva, že nás náhle opustil náš kolega Miloš Malec. Na Klvaňově gymnáziu učil od roku 1978. Jeho oborem byla matematika a deskriptivní geometrie, později k tomu přidal i informatiku. V devadesátých letech byl Miloš zástupcem ředitelky a od roku 1996 působil jako ředitel našeho gymnázia. Po deseti letech „ředitelování“ se vrátil do běžné praxe.

Miloš byl velmi zapáleným a uznávaným pedagogem, pověstný svou pečlivostí a spravedlností. Pro svou laskavou a přátelskou povahu byl oblíbený nejen u studentů, ale i u nás – jeho kolegů. Na člověka, jako byl Miloš, nelze zapomenout, proto mu prosím věnujme tichou vzpomínku.

„Kdo žije v srdcích, ten neumírá.“

Erasmus +

Naše škola vytvořila v lednu projekt Žijeme v multikulturní Evropě v rámci Erasmus + KA1: mobililita osob/školní vzdělávání. Cílem projektu bylo zvýšení jazykových znalostí, osvojení nových metodologických postupů, využívání informačních a komunikačních technologií při výuce a učení v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Žádost o projekt byla v říjnu schválena a na základě toho o prázdninách 8 učitelů vycestovalo na jazykové a jazykově-metodické kurzy do Anglie, Skotska, Maltu a Lotyšska.  Díky tomuto projektu se nám podařilo motivovat mnohem více studentů k účasti na mezinárodních školních akcích / jazykové a poznávací zájezdy, soutěže Best in English, výměnný pobyt se školou v Izraeli/. V příštím roce se chystáme k realizaci projektu Erasmus + Mobility/odborné stáže zaměřeného na studenty zdravotní školy. V případě schválení projektu bude moci 20 studentů vycestovat na odbornou stáž do Itálie.

Erasmus +

Naše škola vytvořila v lednu projekt Žijeme v multikulturní Evropě v rámci Erasmus + KA1: mobililita osob/školní vzdělávání. Cílem projektu bylo zvýšení jazykových znalostí, osvojení nových metodologických postupů, využívání informačních a komunikačních technologií při výuce a učení v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Žádost o projekt byla v říjnu schválena a na základě toho o prázdninách 8 učitelů vycestuje na jazykové a jazykově-metodické kurzy do Anglie, Skotska, Maltu a Lotyšska.

Rekvalifikační kurzy stale běží

Dne 10. května 2017 získalo 19 absolventů kurzu pro pracovníky v sociálních službách osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s celostátní platností. Tímto se absolventům tohoto akreditovaného kurzu otevírá možnost práce s osobami s tělesným, mentálním nebo smyslovým postižením, seniory, klienty v paliativní a hospicové péči a dalšími uživateli sociálních služeb. Pokračování textu Rekvalifikační kurzy stale běží

Zvládání slovní agrese

Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov, p. o. ve spolupráci s akreditovanou vzdělávací institucí  CURATIO® Vás zvou na vzdělávací akci pro zdravotnické pracovníky a pracovníky v sociálních službách