Archiv rubriky: Výběrová řízení

Stanovení požadavků k vypracování cenové nabídky

1 ks PC, 1 ks monitor a 3 ks dataprojektor + 2 ks plátno

Požadavky

  • Vypracování kompletní cenové nabídky na požadovanou techniku.
  • Celková cena musí být vypočtena jako konečná a musí zahrnovat veškeré náklady na provedení zakázky včetně dopravy, montáže a kompletní instalace a nastavení v učebnách s uvedením celkové ceny bez DPH a s DPH.
  • Návrh smlouvy v případě nabídky nad 50 000 Kč bez DPH.
  • Zadavatel si vyhrazuje právo realizace části zakázky, případně právo zakázku nerealizovat.
  • Kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Drahomír Staněk, tel. 603 978 621.
  • Pro vypracování cenové nabídky a zajištění technického řešení se doporučuje prohlídka na místě.
  • Technické parametry pro výběrové řízení jsou součástí přílohy.

Doručení cenových nabídek e-mailem na adresu: nozickova@gymkyjov.cz nejpozději do 1. června 2022 do 9. hodin.

Termín realizace: do 20. srpna 2022.

Technické parametry (.pdf 152 kB)