Mladý Mozart u nás ve škole

V úterý 7. 6. 2016 se naše třída tercie A vydala do Brna, přesněji do koncertního sálu Besedního domu na koncert vážné hudby. Normálně by nás podobná akce příliš nezajímala, ale v úterý právě zde koncertoval náš spolužák Prokop Neduchal, hudebník každým coulem.

Hned po příjezdu na místo nás překvapil velice pěkný interiér Besedního domu. Co mě nadchlo nejvíce, byly nádherné, velkolepé varhany – překrásný hudební nástroj, ale moc dlouho jsme se rozhlížet nemohli, protože projekt Mozartovy děti brzy začal. Hráli tu nejlepší mladí hudebníci Jihomoravského kraje na různorodé nástroje, od cimbálu, přes housle, hoboj, flétnu, violoncello, klavír až po baskřídlovku – Prokopův nástroj. Všechny doprovázela Filharmonie Brno a všichni byli velmi talentovaní. Odvedli strhující výkony, což publikum často ocenilo bouřlivým potleskem.

Když Prokop dohrál, posbíraly naše spolužačky Eliška a Katka všechnu svou odvahu a šly mu předat na podium náš dárek – bílého medvěda s modrou šerpou, kde bylo napsáno „Vivat mistr Baskřídlovka“. Byl to velice hezký výlet a myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že bych si jej klidně ještě zopakovala.

Autorky: Jana Princlíková, Anna Menšíková

Pozn. Tímto velmi děkujeme paní Neduchalové, že nám cestu umožnila. Pro úplnost uvádíme i další Prokopovy úspěchy – je jich požehnaně: 1. místo v celostátní soutěži ZUŠ pořádané Ministerstvem školství v Liberci a také 1. místo na Mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů v Brně v loňském roce, dále 1. místo a titul laureáta v mezinárodní soutěži Pro Bohemia v Ostravě. Vzdělává se ve hře na baskřídlovku i na pozoun u pana učitele Miloslava Procházky v ZUŠ Kyjov.