Kroužek první pomoci

Pro zájemce především z prvních a druhých ročníků všech čtyřletých oborů otevíráme kroužek první pomoci. Začátek kurzu předpokládáme v listopadu 2017.

Přesný den (1x týdně) a časová dotace (1h nebo 2h) by se stanovily po dohodě s případnými zájemci.
Kroužek bude pro naše žáky zdarma.
Kroužek bude využívat pomůcek, které jsou k dispozici v odborné učebně v rámci výuky PP. Vybavení je zajímavé: figuríny pro nácvik resuscitace, různé modely ran, zlomenin apod.
Kroužek bude zaměřen jak teoreticky, tak především prakticky. Formou modelových situací si žáci vyzkouší roli zraněných i zachránců.
Kroužek je vhodný jak pro žáky zdravotnického oboru (zdokonalení a rozšíření vědomostí o PP, které mohou zúročit na ukázkách PP např. pro ZŠ, příprava na soutěže v PP ale také pro samotný předmět První pomoc), tak pro žáky gymnázia. Žáci gymnázia mohou využít nabídku např. v rámci přípravy na studium medicíny, nebo jen tak ze zájmu o osvojení základních dovedností v záchraně života.

Bližší informace poskytne Mgr. Alena Altmannová (kabinet odborných učitelek).