Nácvik první pomoci

Žákyně 3. ročníků zdravotnických oborů pomáhají žákům nižšího gymnázia zvládat teoretické i praktické základy první pomoci: zlomeniny, krvácení, popáleniny i resuscitaci.