Ukázka první pomoci na ZŠ

V pátek 15. 12. 2017 proběhla premiérová ukázka první pomoci na ZŠ Rohatec pro žáky 9. třídy v rámci výuky předmětu Výchova ke zdraví.

Ukázka byla spojena s krátkou prezentací naší školy a diskusí se žáky o studiu na naší škole.

Další ukázky proběhnou po domluvě vyučujících ve druhém pololetí školního roku 2017/2018.